مافلر(صدا خفه کن) چيست؟

در کمپرسورهای رفت و برگشتی ، حرکت پیستون و خروج گاز دیسچارج کمپرسور باعث ایجاد عامل صدا (و لرزش) میشود.
طراحی برخی از کمپرسورهای رفت و برگشتی بگونه اییست که این صدا در خروجی کمپرسور بیشتر از حد معمول است مانندکمپرسورهای سمی هرمتیک کریر و طراحی برخی از کمپرسورها بگونه ایی که صدا در خروجی انها کمتر می باشد مثل کمپرسورهای هرمتیک.

برای درک بهتر دلیل این صدا و گاها لرزش، دریاچه ایی رو تصور کنید که سنگی داخل آن میندازید ، بعد از پرتاب سنگ موجی روی سطح دریاچه ایجاد میشود ، حال اگه دوباره بلافاصله سنگی دیگه به داخل دریاچه پرتاب کنید ، این دوموج ایجاد شده درصدد خنثی کردن هم برمی آیند ، این دلیل ایجاد صدا و لرزش در خروجی کمپرسور است.
در میان سایر کمپرسورها ، کمپرسورهای روتاری ، اسکرال ، اسکرو و گریز از مرکز به ترتیب در خروجی جریانی پیوسته تر نسبت به کمپرسورهای پیستونی (رفت و برگشتی) دارند و در نتیجه دارای صدا و لرزش کمتری هستند.
در یک کمپرسور رفت و برگشتی هرچه دور کمپرسور پایین بیاید ، اغلب میزان لرزش نمود بیشتری و هرچه دور کمپرسور بالا رود ، اغلب صدای خروجی گاز از دیسچارج نمود بیشتری پیدا میکند.
برای به حداقل رساندن این صدا و لرزش از عضوی بنام "مافلر" استفاده میکنیم ، مافلر در واقع محفظه ایی است که در اون تیغه هایی بصورتی قرارگرفتند که گاز خروجی از کمپرسور رو تا حد ممکن معطل کرده و بصورت یکنواخت کنند و صدا و لرزش رو تاحد امکان از سیستم دور کنند. معمولا مافلر در خط دیسچارج بعد از شیر دیسچارج کمپرسور بصورت افقی نصب میشود.
و در کمپرسورهای DWM بشکل پلیت سوراخ دار  قبل از شیر دشارژ وجود دارد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید