سیستمهای حرارتی و برودتی در تاسیسات ساختمانی

امروز پیشگفتاری در زمینه سیستمهای حرارتی و برودتی در تاسیسات ساختمانی مورد چالش قرار میگیرد تا ما را در این مورد بیشتر آشنا کند.از روزگاران قدیم، آب به عنوان مایه حیات و آبادانی مورد توجه انسان بوده است. بسیاری از شهرها در مناطقی احداث شده و شکل گرفته اند که در نزدیکی آنها منابع قابل استحصال آب وجود داشته است. شهرهای متعددی نیز به دلیل خشکسالی و کمبود آب متروک و رها شده اند. با پیشرفت تکنولوژی و سطح رفاه و بهداشت جوامع، وابستگی انسان به آب افزایش یافت به گونه ای که در دهه های اخیر مقدار مصرف سرانه آب به عنوان یک شاخص پیشرفته بودن کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. مصارف عمده آب را به چند گروه می توان تقسیم کرد:

– مصارف بهداشتی و آشامیدنی از قبیل شرب، پخت و پز، استحمام، شستشوی البسه و ظروف و …

– مصارف کشاورزی و فضای سبز

– مصارف صنعتی

– مصارف خدماتی از قبیل سیستم های تهویه مطبوع، آتش نشانی، شستشوی خودرو، شستشوی محوطه و …. در تاسیسات ساختمانی

استان خراسان و بویژه شهر مشهد در ایام گذشته به عنوان یک منطقه ییلاقی و خوش آب و هوا مورد توجه مردم کشور بوده است. متاسفانه تغییر شرایط جوی موجب گردیده است مقدار نزولات جوی کاهش یابد و این موضوع سبب پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی شده است به گونه ای که در سالهای اخیر در رسانه ها با بکاربردن واژه هایی چون بحران آب، خشکسالی، کم آبی و …. مردم به صرفه جویی در آب فراخوانده می شوند. در ادامه استراتژی ترغیب مصرف کنندگان به صرفه جویی در ایام پیک مصرف تابستانی گاهی اوقات برنامه های قطع های زمانبندی آب در شهر مشهد به اجرا در می آید.

درمقاله حاضر در مورد مصارف سیستم های تهویه مطبوع که در گروه مصارف خدماتی قرار دارند بحث خواهد شد و تاثیر کم آبی بر انتخاب سیستم سرمایش مورد بررسی قرار می گیرد.

۲- مصارف عمده آب در سیستم های تهویه مطبوع در تاسیسات ساختمانی

در سیستم های رایج تهویه مطبوع، برجهای خنک کن که در سیستم های سرمایش کاربرد دارند عمده ترین مصرف کننده آب می باشند. بنابراین در این مقاله فقط سیستم های سرمایش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سیکل های تبرید که اساس کار دستگاه های چیلر هستند به دو دسته اصلی تقسیم می شوند.

۱-۲- سیکل های تراکم بخاردر تاسیسات ساختمانی

فرآیند ۲-۱ فرایند تراکم ایزنتروپیک است که در کمپرسور رخ می دهد و طی آن فشار سیال عامل افزایش می یابد. در طی فرایند ۳-۲ و در فشار ثابت، حرارت موجود در سیال خروجی از کمپرسور به محیط دفع می شود. فرایند ۴-۳ نمایانگر فرایند انبساط ایزنتروپیک است که در یک لوله موئین یا شیر انبساط صورت می گیرد و در فرایند ۱-۴ در اواپراتور یا چیلر، حرارت به سیال عامل منتقل می شود و بدین ترتیب سیکل کامل می گردد. در سیکل تراکمی بخار همواره رابطه زیر برقرار است:

کار خالص انجام شده در کمپرسور- حرارت جذب شده در اواپراتور(چیلر) = دفع حرارت در کندانسور

یا:

QH = QL + W

در سیکل های تبرید در عوض واژه کارایی حرارتی که در سیکلهای حرارتی و توانی کاربرد دارد، از واژه ضریب عملکرد استفاده می شود. این ضریب عبارتست از:

کار ورودی به سیکل / اثر سرمایشی = ضریب عملکرد

COP = QH / Win

تجهیزات تبرید( از قبیل چیلرها، کولرهای گازی، پکیج ها و …) که دارای کمپرسورهای رفت و برگشتی، گریز از مرکز، و دنده ای یا پیچی هستند همگی در سیکل تبرید تراکم بخار کار می کنند. چیلرهای تراکمی بخار ساخت سازندگان داخلی عموما دارای کمپرسورهای رفت و برگشتی یا کمپرسورهای دنده ای هستند. چون کمپرسورهای دنده ای دارای کارایی بیشتری هستند در بخش های بعد فقط چیلرهای دارای این نوع کمپرسور بررسی و تحلیل می شوند.

۲-۲- سیکل های تبرید جذبی در تاسیسات ساختمانی

از زمان ابداع این سیکل، چیلرهای جذبی گوناگونی ساخته شده است. در چیلرهای جذبی اولیه از آمونیاک به عنوان ماده جاذب استفاده می شد که به علت سمی بودن در سالهای بعد لیتیوم بروماید جایگزین آن شد. در چیلرهای جذبی رایج از لیتیوم بروماید به عنوان جاذب و از آب به عنوان مبرد استفاده می شود. نسل های ابتدایی چیلرهای جذبی از نوع یک مرحله ای یا تک اثره بودند ولی با پیشرفت تکنولوژی و به منظور افزایش کارایی چیلرها، چیلرهای دو مرحله ای یا دو اثره نیز تولید گردیدند. در چیلرهای جذبی در عوض انرژی الکتریکی ای که در سیکل های تبرید تراکم بخار برای به حرکت در آوردن سیال عامل مصرف می شود، از انرژی حرارتی استفاده می شود. این انرژی حرارتی می تواند توسط حرارتهای بازیافت شده، آب گرم، آب داغ، بخار آب، و یا احتراق مستقیم سوخت تامین گردد. چیلرهای جذبی دو مرحله ای شعله مستقیم که در آنها انرژی حاصل از احتراق سوخت بطور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد، در سال های اخیر به دلایل گوناگون از جمله بیشتر بودن ضریب عملکردشان نسبت به سایر گونه های چیلر جذبی مورد استقبال و توجه مهندسین تاسیسات قرار گرفته اند. بهمین دلیل، در ادامه بحث فقط به این نوع چیلر جذبی توجه خواهد شد.

اجزا اصلی چیلرهای جذبی دو مرحله ای عبارتند از: اواپراتور، جذب کننده، مولد با درجه حرارت بالا، مولد با درجه حرارت پایین، کندانسور، جداکننده مایع و بخار، مبدل حرارتی با درجه بالا، مبدل حرارت با درجه حرارت پایین، پمپ محلول با درجه حرارت بالا، پمپ محلول با درجه حرارت پایین، پمپ محلول، و پمپ مبرد، در سیکل ها جذبی نیز کارایی تجهیزات تبرید با ضریبی موسوم به ضریب عملکرد سنجیده می شود. این ضریب عبارتست از:

انرژی حرارتی سوخت مصرفی / اثر سرمایشی = ضریب عملکرد یا COP

۳- سیستم ها و تجهیزات دفع حرارت در تاسیسات ساختمانی

همانگونه که در سیکل های تبرید تراکم بخار و تبرید جذبی مشاهده شده، مجموع انرژی هایی که در اواپراتور جذب می شود و حرارت یا کاری که در سیکل به عنوان نیروی محرکه استفاده می گردد باید در کندانسور به اتمسفر(یا آب دریا، رودخانه و …) دفع شود. لازم به تذکر است که در کولرهای گازی و تجهیزات سرمایشی دارای کویل انبساط مستقیم(DX ) ، حرارت جذب شده در اواپراتور مستقیما از هوایی که باید سرد شود گرفته می شود ولی در چیلرها، حرارت از آب در حال گردش و مورد استفاده در فن کویل ها، هوارسان ها و … جذب می گردد و بدین ترتیب این آب سرد به فن کویل یا هوارسان برگردانده خواهد شد.

تجهیزات دفع، تجهیزاتی هستند که عمل دفع حرارت را در سیکل های تبرید انجام می دهند و کندانسور نامیده می شوند. چهار نوع اصلی کندانسور که در سیستم های تبرید استفاده می شوند، عبارتند از:

کندانسور خنک شونده با آب یکبار گذر:

در این کندانسور که در سیکل باز کار می کند می توان از آب دریاچه، رودخانه، یا دریا بطور مستقیم برای جذب حرارت استفاده کرد. این آب پس از جذب حرارت در کندانسور، مجددا به منبع اصلی خود( دریاچه، رودخانه، دریا و …) برگشت داده می شود.

کندانسور خنک شونده با آب در گردش:

در این نوع کندانسور از آب خنک شده در برج خنک کن برای جذب حرارت کندانسور استفاده می گردد. آب خروجی از کندانسور که مقداری حرارت جذب کرده است به بالای برج خنک کن هدایت می گردد و پس از پاشیده شدن بر روی قطعات پر کننده درون برج و تماس با هوای عبوری از درون آنها، تبخیر و همراه هوا از برج خارج می شود. چون گرمای نهان تبخیر قطراتی که بخار می شوند از سایر قطرات آب گرفته می شود، بنابراین درجه حرارت قطرات تبخیر نشده کاهش خواهد یافت. این قطرات به درون حوضچه زیر برج می ریزند و توسط پمپ مجددا به دستگاه چیلر برمی گردند تا دوباره حرارتی که باید در کندانسور دفع شود را جذب کنند و بدین ترتیب سیکل تکرار می گردد.

کندانسور خنک شونده با هوا:

در این نوع کندانسور که فقط در سیکل های تبرید تراکم بخار استفاده می شود (و در چیلرهای جذبی کاربرد ندارند) حرارتی که باید در کندانسور از سیکل دفع شود مستقیما از سیال مبرد به هوای محیط بیرون منتقل می گردد و نیازی به استفاده از آب نمی باشد.

کندانسور های تبخیری:

در کندانسورهای تبخیری، حرارت بطور مستقیم از کویل و به واسطه اثر سرمایش تبخیری دفع می شود. در حقیقت این نوع کندانسور، یک کندانسور خنک شونده با هوا است که برای افزایش کارایی آن و یا به دلیل محدودیت های فنی لازم است بر روی آن آب پاشیده شود.

۴- محدودیت کاربرد کندانسورها 

۱-۴- کندانسورهای خنک شونده با آب یکبار گذر

عامل تعیین کننده در انتخاب این کندانسورها، درجه حرارت منبع آب در دسترس(دریا، دریاچه، رودخانه و ….) می باشد.

معمولا درجه حرارت ورود آب خنک کننده به کندانسور چیلرهای تراکمی و جذبی را می توان تا F 89-85 در نظر گرفت. بنابراین هر منبع آبی که حرارت دفع شده از کندانسور چیلر موجب نگردد درجه حرارت آن از مقدار فوق بیشتر شود می تواند برای خنک کردن کندانسور چیلرهای تراکمی و جذبی استفاده گردد.

۲-۴- کندانسورهای خنک شونده با آب در گردش

در این کندانسورها که در چیلرهای تراکمی و جذبی قابل استفاده هستند، حرارتی که در کندانسور به آب خنک کن در گردش داده می شود باید در برج خنک کن و بواسطه عمل تبخیر به هوای بیرون منتقل گردد. چنانچه رطوبت نسبی( یا درجه حرارت مرطوب) هوا زیاد باشد، قابلیت جذب رطوبت هوا کاهش می یابد و عملکرد برج خنک کن با نقصان همراه خواهد بود. کمترین درجه حرارت قابل حصول برای آب در برجهای خنک کن، حدود ۷ درجه بالاتر از درجه حرارت مرطوب هوای محیط است. بنابراین در اقلیم هایی که درجه حرارت مرطوب( رطوبت نسبی) هوا زیاد است، برجهای خنک کن و این نوع کنوانسورها عملکرد رضایت بخشی نخواهند داشت. برای یک ظرفیت سرمایشی مشخص، هر چه درجه حرارت مرطوب محیط بیشتر باشد، ظرفیت و ابعاد برج خنک کن مورد نیاز بیشتر و بزرگتر خواهد بود که علاوه بر افزایش سرمایه گذاری اولیه، هزینه های بهره برداری را نیز افزایش می دهد.

۳-۴- کندانسور های خنک شونده با هوا

در این نوع کندانسور، درجه حرارت سیالی که حرارت خود را به محیط دفع کرده و از کندانسور هوایی بر می گردد بستگی به درجه حرارت حباب خشک هوای محیط دارد. معمولا حداقل درجه حرارت قابل حصول در این کندانسورها چند درجه بالاتر از درجه حرارت حباب خشک هوای محیط است. اگر چه این نوع کندانسور برای مناطق مرطوب که درجه حرارت مرطوب آنها بالا است و یا در مناطقی که با کمبود آب یا نامناسب بودن کیفیت آب مواجه هستند بسیار مناسب است ولی استفاده از آن در چیلرهای جذبی با توجه به وظیفه ای که آب کندانسور بر عهده دارد ناممکن می باشد.

۴-۴- کندانسورهای تبخیری

در این نوع کندانسور که ترکیبی از کندانسورهای خنک شونده با هوا و با آب می باشد، حداقل درجه حرارت قابل حصول برای آب بستگی به درجه حرارت مرطوب محیط دارد.

۵- مقایسه اقتصادی گزینه های سیستم تولید برودت

در این بخش مقایسه ای بین سیستم های تولید برودت ذیل برای یک مجتمع تجاری- اداری با زیربنای کل ۱۲۵۰۰ مترمربع که مشتمل بر ۴۸ باب فروشگاه و ۱۸ واحد اداری می باشد، انجام می گیرد.

 

پکیج های تهویه مطبوع

معرفی و کاربرد

پکیج تهویه مطبوع بی نیاز از سیستم موتور خانه مرکزی جهت تامین هوای گرم زمستانی ، هوای خنک تابستانی و آبگرم مصرفی در تمام فصول طراحی وساخته شده است ، پکیج تهویه مطبوع ، هوای گرم زمستانی وهوای خنک تابستانی را بطور یکنواخت از طریق کانال کولر در داخل ساختمان و از طریق سیستم شوفاژدر داخل حمام توزیع می نماید

·         مزیتها و قابلیتها     

 •   کارکرد ایمن، مطمئن و آرام

 •   تامین گرمایش مطبوع از طریق عبور آب گرم از مبدل حرارتی

 •   تامین هوای خنک مرطوب در تابستان

 •   تامین آب گرم مصرفی فراوان در تمام فصول

 •   مجهز به سیستم کنترل فشار ودما

 •   قابلیت استفاده از ترموستات محیطی

 •   مجهز به فیلتر تصفیه هوا

•   سهولت در نصب و راه اندازی ، سرویس و نگهداری

 •   استقلال هر واحد مسکونی در تامین گرمایش ، سرمایش و آبگرم مصرفی

 •   صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی

 •   ایجاد شرایط مطلوب و بهداشتی

 •   سرعت عمل در گرمایش محیط

 •   مجهز به فن سانتریفوژ دارای سیستم کنترل سرعت پیوسته و فشار استاتیک بالا

 •   سرویس ونگهداری آسان با حذف تسمه و پولی 

نحوه عملکرد     

• الف ) زمستان : آب شوفاژ که داخل مبدل حرارتی گاز به آب گرم شده به سمت رادیاتور روی قسمت کولر هدایت می گردد و با روشن شدن فن هوای گرم به داخل ساختمان دمیده می شود ، به محض باز شدن آب مصرفی ، آب شوفاژ به مبدل حرارتی آب  به آب  جهت گرم کردن آب مصرفی هدایت می گردد و با سرد شدن آب داخل رادیاتور کولر ، فن خاموش می گردد.

• ب ) تابستان : به محض باز شدن آب مصرفی ، برنر وپمپ روشن و آب شوفاژ به مبدل آب به آب جهت گرم کردن آب مصرفی هدایت می گردد و با بستن آب مصرفی ، پمپ و برنر خاموش می گردد . هوای سرد نیز توسط کولر تهویه مطبوع تامین می گردد.

  ·         توصیه های ایمنی ، سرویس و نگهداری    

• سرویس و بازدید فنی سالانه دستگاه ضروری است .

• در اتصال گاز به دستگاه ، از قطعات و اتصالات استاندارد استفاده نمایید .

• از اتصال وسایل گاز سوز دیگر به شیر مصرف گاز خودداری نمایید .

• پس از اتمام کار نصب و راه اندازی ، اتصالات و قطعات مختلف مربوط به عبور گاز را جهت اطمینان از عدم نشتی به وسیله کف صابون امتحان کنید .

• هنگام مسافرتهای طولانی دستگاه  را خاموش ،دو شاخه برق دستگاه را از پریز مربوطه خارج نموده وشیر مصرف گاز را ببندید.

• از تعمیر دستگاه توسط افراد غیر متخصص خودداری نمایید .

• از نصب دستگاه در مجاورت مایعات و موارد اشتعال زا خودداری نمایید .

• قبل از راه اندازی و بطور دوره ای فیلتر هوا را بازرسی و در صورت نیاز تعویض نمایید.

• از عدم وجود نشتی در مسیر دودکش اطمینان حاصل نمایید

·         هواگیری پمپ سیرکولاسیون     

با شروع فصل زمستان و راه اندازی سیستم شوفاژبلافاصله پس از پر شدن سیستم شوفاژ از آب ، عمل هوا گیری پمپ را انجام دهید تا از ایجاد صدا و آسیب های دیگر به دستگاه جلوگیری شود . به منظور هوا گیری پمپ ابتدا می بایست پمپ را خاموش کنید ، سپس پیچ هوا گیری جلوی پمپ را کمی باز نمایید تا هوا کاملا خارج شود سپس پیچ را محکم نمایید .

(هنگام هوا گیری احتیاط کنید که آب گرم شوفاژ صدمه ای به دست شما نرساند.)

·         آزاد سازی محور پمپ سیرکولاسیون     

هنگامی که دستگاه مدت زیادی خاموش است دقت کنید که پس از روشن شدن دستگاه ، محور پمپ سیر کولاسیون عمل نماید. برای این منظور پیچ جلوی پمپ (پیچ سیاه رنگ ) را تا منتها الیه سمت چپ بگردانید ، سپس آن را به طرف خود بکشید و مجددا به سمت چپ بگردانید ، در صورت آزاد بودن محور پمپ به راحتی گردش می نماید . در غیر اینصورت پیچ سیاه رنگ را چند بار به داخل فشار دهید و به سمت چپ بچرخانید تا محور پمپ به راحتی گردش نماید

·         شرایط نصب     

قبل از نصب پکیج تهویه مطبوع به نکات ذیل توجه فرمایید :

• محل استقرار دستگاه با توجه به نقشه ابعادی ، موقعیت دود کش و کانال رفت و برگشت هوا طرح ریزی گردد.

• بهترین محل نصب پکیج تهویه مطبوع ، برروی تراس یا سقف ساختمان می باشد( با محافظت در مقابل باد ، باران ، …)

• قبل از ورود گاز به پکیج تهویه مطبوع  یک عدد شیر مصرف گاز ( شیر توپی ۹۰ درجه )نصب گردد.

• دودکش مستقل و مجهز به کلاهک H باشد

• دودکش تمیزباشد و کوران طبیعی هوا داخل آن وجود داشته باشد .

• لوله های افقی دودکش کوتاه باشد و از بکاربردن پیچ وخم اضا فی خودداری شود

• در صورتیکه پکیج در محیط سر بسته نصب می شود ، حجم فضای محل نصب و ارتباط فضا به میزان مطلوب با هوا ی آزاد بسیار مهم است .

• جهت مسیرهای رفت وبرگشت هوا بایستی اصول فنی مربوطه رعایت گردد.

• داخل لوله های شوفاژو آب مصرفی عاری از شن و ماسه و هر گونه ذرات اضافی می باشد .

·         نحوه راه اندازی     

قبل از راه اندازی دستگاه نکات ذیل را رعایت فرمایید  :

• شیر آب سرد مصرفی را باز نمایید .

• دوشاخه برق دستگاه را به شبکه برق منزل وصل کنید.

• در پوش شیر اتوماتیک هوا گیری ( ایرونت ) را کمی باز نمایید و هنگام کار دستگاه نیز به همین صورت باقی بماند.

• مبدل آب گرم مصرفی را با باز کردن پیچ تنظیم روی آن هوا گیری نمایید .

• شیر پر کن به گونه ای تنظیم گردد که در هنگام راه اندازی دستگاه فشار نیم و در شرایط معمولی حداکثر یک و نیم باشد.

• به منظور تنظیم فشار دستگاه ،  شاسی شیر پر کن روی پانل را فشار دهید و فشار دستگاه را تنظیم نمایید .

• در صورت استفاده از رادیاتور داخل حمام در فصل زمستان ، والو رفت وبرگشت شوفاژ ، رادیاتور حمام را باز نمایید .

پکیج کنترل کننده دما در تاسیسات ساختمانی

امروزه در بسیاری از سیستمها مسئله کنترل دما و میزان تولید و انتقال حرارت مطرح می‌شودو اطلاع دقیق از وضعیت دمایی آنها در هر زمان یا بازه‌های زمانی مشخص از اهمیت زیادی برخوردار است. سامانه نظارت بر دمای محیط، دمای محیط را در هر لحظه با دقت بسیار بالا اندازه گرفته و بر روی نمایشگر خود نمایش داده و نیز با استفاده از رابط صنعتی RS485 این سامانه با رایانه ارتباط برقرار می‌کند. نرم افزاری جهت مانیتورینگ دما با امکانات ویژه و گزارش‌های مختلف دما تهیه شده که به‌کارگیری پکیج فوق را در مانیتورینگ بسیار ساده نموده است.

 

چگونه یک پکیج درست کنیم؟!

در هنگام نصب کردن نرم افزار Acrobat دیده اید که در ایتدای نصب یک Package باز شده و نصب ادامه می یابد . در این قسمت طریقه ساختن یک Package را اموزش میدهم . در قسمت Run تایپ کنید iexpress و روی Ok کلیک کنید .

پنجره اول :

در پنجره باز شده حالت پیش فرض انتخاب شده Creat new self میباشد .

پنجره دوم :

در سه انتخاب موجود شما گزینه دوم را انتخاب کنید .

پنجره سوم :

در این قسمت شما باید یک عنوان برای Package خود انتخاب کنید . مثلا computerinfo

پنجره چهارم :

گزینه اول در حالت پیش فرض انتخاب شده .

پنجره پنجم :

در این قسمت این امکان را به شما میدهد که قبل از اجرا شدن و باز کردن Package یک پنجره جدید باز میشود و تا این پنجره را تایید نکنید کار ادامه پیدا نمیکند . برای نوشتن این پیغام میتوانید متن خود را در Notepad نوشته و ذخیره کنید و با استفاده از دکمه Browse به برنامه مسیر متن نوشته شده را بدهید و در صورتی که تمایل به انجام این کار ندارید بگذارید برنامه در حالت پیش فرض بماند .

پنجره ششم :

با کلیک بر روی دکمه Add فایلهای مورد نیاز را به انتخاب کنید مثلا عکس

پنجره هفتم :

حالتهای مختلف را بعد از اتمام کار برنامه نشان میدهد . به این صورت که مثلا وقتی شما Package را باز کردید فایلهای باز شده به چه صورت باشند که چهار انتخاب را به شما میدهد .

پنجره هشتم :

مانند پنجره پنجم هست ولی با این تفاوت که پنجره پنجم در ابتدای برنامه نمایش داده میشد ولی این پیغام در انتهای برنامه نمایش داده میشود .

پنجره نهم :

حالا باید مسیری را که میخواهید در انجا Package را ذخیره کنید بدهید .

پنجره دهم :

سه گزینه موجود هست که حالاتی را در اختیار شما میگذارد که مثلا بعد از نصب برنامه سیستم Restart شود یا خیر . شما گزینه No restartرا انتخاب کنید .

پنجره یازدهم :

گزینه Don`t save را انتخاب کنید .

با استفاده از این روش حجم Package ایجاد شده خیلی کمتر از حجم کل فایلهایتان قبل از ایجاد پکیج میباشد . برای Package کردن فایل ( مثلا فایلهائی را که برای نصب یک برنامه میباشند ) میتوانید از پنجره دوم گزینه زیر را انتخاب کنید .

انواع پکیج

  • پکیج های چدنی شوفاژ زمینی کلاس  (Super)
  • پکیج های چدنی شوفاژ زمینی کلاس (Eeconomy)
  • پکیج های چدنی شوفاژ زمینی کلاس  (Compact)

 

 پکیج چدنی کلاس S :

این نوع پکیج از ظرفیت حرارتی ۳۶هزار ۶۸۰هزار کیلو کالری تولیدمی شود و سطح گرمایش آن از ۳۰متر تا ۱۴۰۰متر مربع را در بر می گیرد .

پکیج چدنی کلاس E :

این نوع پکیج در مدلهای مختلف از ظرفیت حرارتی۱۲ هزار تا ۴۰هزار کیلوکالری تولیدمی شود و برای ریربنای ۱۰۰متر تا ۳۶۰متر مربع مناسب می باشد . ابعاد آن طوری طراحی شده که به راحتی در کابینت آشپزخانه جای می گیرد و با آن هماهنگی دارد .

پکیج چدنی کلاس C:

این نوع  پکیجها به لحاظ ابعاد فیزیکی کوچکتر از دو دسته قبلی می باشند ،برای آشپزخانه های کوچک بسیار مناسب بوده و می توانند از سطح زیر بنای  60 تا ۱۲۰متر مربع را پوشش دهند .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید