مشخصات سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی

سیستم های مرکزی از تجهیزاتی بزرگی تشکیل می شوند که بطور معمول در داخل موتورخانه ساختمان قرار داده میشوند. ساختار هر یک از تجهیرات مورد استفاده و سیستم های وابسته به آن ها ، بسته به هر کاربرد مختلف ممکن است تفاوت های چشمگیری با یکدیگر داشته باشند .

تجهیزات و سیستم های مرکزی را می توان در مجاور ساختمان ویا بصورت مجزا در خارج از

ساختمان مستقر کرد . همچنین می توان از ترکیبات مختلفی از سیستم های گرمایش و

سرمایش مرکزی و سیستم های یکپارچه منطقه ای در کنار یکدیگر استفاده کرد. به عنوان

مثال می توان از یک سیستم سرمایش مرکزی و سیستم گرمایش و تهویه یکپارچه منطقه ای

برای تامین گرمایش و سرمایش مورد نیاز یک ساختمان استفاده کرد .

تجهیزات اصلی مورد استفاده در این سیستم ها ( یعنی چیلرها و دیگ ها) در اندازه ها ،

ظرفیت ها و ساختارهای مختلفی موجود هستندکه هر یک از آنها برای کاربرد های مخصوص

به خود مناسب است . از جمله ویژگی های منحصر به فرد سیستم گرمایش و سرمایش

مرکزی نسبت به سیستم های یکپارچه منطقه ای ، می توان به قابلیت ذخیره سازی بخشی

از ظرفیت کل سیستم و بکارگیری تجهیزات پشتیبان در آنها اشاره کرد .

در این سیستم ها می توان از انواع مختلف سوخت ها و تجهیزات استفاده کرد . انرژی مورد

استفاده برای راه اندازی سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی می تواند ترکیبی از برق ،

گاز طبیعی ، سوخت مایع ، زغال سنگ ، انرژِی خورشیدی، منابع زمین گرمایی و غیره باشد

.در تمامی این سیستم ها صرفنظر از نوع انرژی مورد استفاده ، انرژی مصرف شده در

سیستم برای تامین آب سرد ، آب داغ یا بخاری مورد استفاده قرار می گیرد که در فرایند های

مختلف گرمایش ، سرمایش و تهویه مطبوع مورد نیاز خواهد بود . طراح سیستم های HVAC

پیش از انتخاب نهایی سیستم باید کارفرما را در جریان هزینه های راه اندازی ، نگهداری و هزینه اولیه این سیستم ها قرار دهد.

در صورتیکه تجهیزات ، سیستم های جانبی و سیستم کنترل خودکار بدرستی انتخاب شوند ،

سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی قابلیت آن را دارند تا بدون تحت تاثیر قرار دادن

شرایط استاندارد، عملکرد و انعطاف پذیری سیستم ، درکاربرد های مورد نیاز برای تامین

گرمایش و سرمایش ساختمان ها مورد استفاده قرار گیرند . طراحی این سیستم ها بسته به

کاربرد های مختلف در هریک از ساختمان ها ، هزینه های کارکرد آنها ، انرژی مصرفی ، قابلیت

اطمینان سیستم ها ، فرایند ها و سیستم های الکتریکی مورد استفاده متغیر خواهد بود .

بطور کلی طراحی و ساخت این سیستم ها نسبت به سیستم های یکپارچه منطقه ای

مستلزم تحلیل اقتصادی ، محاسبات مهندسی و به کار گیری تجهیزات گسترده تری است .

در ساختمان های بزرگ که در طول سال فضاهای داخلی آنها نیازمندگرمایش و فضا های

پیرامونی آنها نیازمند سرمایش است ، می توان با استفاده از انواع مختلف سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی نیاز ساختمان را برطرف کرد.

سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی قابلیت کار ئر مواقع حضور یا عدم حضور افراد در

ساختمان و قابلیت کارکرد در مواقع حضور یا عدم حضور افراد در ساختمان و قابلیت کارکرد

مقطعی یا مداوم در طول سال را دارا هستند . اغلب پرسنل با یک شیفت کاری می توانند

تعمیر و نگهداری این سیستم ها را انجام دهند ولی بطور معمول نگهداری از این سیستم ها ، مستلزم حضور 24 ساعته پرسنل مربوطه در محل است .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید