سختی گیر

وجود سختی گیر جهت عملکرد صحیح تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و جلوگیری از ایجاد رسوب الزامی است. در سیستمهای بسته آبگرم، ظرفیت سختی گیر بسیار کمتر از سیستم های بخار و یا سرمایش مجهز به برج خنک کن میباشد اما چرا؟

علت اینست که سیستم یکبار پر شده و املاح کلسیم و منیزم جدا میشود و درحالت عادی نشت آب از شفت پمپها و یا  تبخیر سطحی در منابع انبساط باز تنها عواملی هستند که به آب جبرانی نرم نیاز دارند اما در موتورخانه های بخار و یا سرمایشی مجهز به برج خنک کن به علت تبخیر و زیرآبکشی میزان نیاز به آب جبرانی بالاتر و در نتیجه ظرفیت سختی گیر بالاتر میباشد.

◀️توجه داشته باشید که درصورتی که سختی آب بسیار بالا باشد آب مصرفی نیز بایستی سختیگیری شود تا از رسوب و گرفتگی لوله های آب مصرفی و سردوشها جلوگیری شود.

✅محاسبه ظرفیت سختی گیر

◀️جهت محاسبه ظرفیت سختی گیر برای مصارف خانگی  نیاز به دانستن تعداد ساکنین ، میزان مصرف آب توسط هر نفر و میزان سختی داریم که از ضرب عوامل فوق میتوان به ظرفیت سختی گیر دست پیدا کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید