چگونه چيلر هاي جذبي به وسيله حرارت ، آب خنك توليد مي كنند؟

چرخه عملكرد چيلر هاي جذبي به صورت زير مي باشد:

چيلر هاي جذبي با تكرار فرآيند بالا و تبخير مايع مبرد ، آب خنك توليد مي كنند. مايع مبرد در چيلر هاي جذبي آب مي باشد و به هيچ عنوان از CFC استفاده نمي شود. و مصرف برق خيلي كمي براي تجهيزات جانبي نياز دارند و مناسب براي محيط زيست مي باشند.تجهيزات اصلي چيلر شامل اواپراتور ، ابزربر ، كندانسور وژنراتو ر مي باشند.

اواپراتور:‌در شرايط خلا مايع مبرد(آب مقطر) تبخير مي شود و حرارت مورد نيازبراي تبخير را از آب داخل لوله ها دريافت مي كند كه موجب خنك شدن آب داخل لوله ها مي شود.

ابزربر: بخارات آب اواپراتور در ابریز جذب محلول جاذب (ليتيم برمايد) مي شود تا شرايط خلا داخل اواپراتور ثابت بماند.

ژنراتور: ليتيم برمايد رقيق در ژنراتور حرارت داده شده و تغليظ مي گردد، اين حرارت مي تواند به وسيله مشعل ،‌آب داغ و يا بخار باشد.

كندانسور: بخار حاصله از ژنراتور دركندانسور دستگاه توسط آب برج خنك كننده تقطير و مجددا به اواپراتور بر مي گرددو سيكل برودتي دستگاه به همين صورت تكرار مي گردد.

محلول ليتيم برمايد چيست؟
ليتيم برمايد پودر سفيد رنگي است كه از برم (Br) و ليتيم (Li) تشكيل شده است. كه به ترتيب از آب دريا و سنگ معدن استخراج مي شوند.ليتيم برمايد يك ماده ثابت مانند NaCl مي باشدو ليتيم برمايد محلول در آب فرار و قابل تجزيه شدن نيست.و همچنين سمي و مضر براي انسان ها نمي باشد.

محلول ليتيم برمايد مشخصات زير را دارد:

1- پايدار (مزيت)

2- جاذب قوي (مزيت)

3- خورندگي بالا در مقابل مواد فولادي (ضرر)

4- قابليت كريستال شدن در غلظت هاي بالا (ضرر)

افزودني هاي زير در محلول ليتيم برمايد مورد استفاده قرار مي گيرد:

1- ماده ضد خورندگي

2- الكل به عنوان تسريع كننده

3- تنظيم كننده PH

نمودار زير Duhring Chart نام دارد كه ارتباط بين دماي اشباع ، فشار اشباع و غلظت محلول ليتيم برمايد را نشان مي دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید