بهبود روش کارایی گرم کردن آب با استفاده از آب سرد

به جز سرمایش و گرمایش خانه، گرم کردن آب نیز یکی از مواردی است که به طور متوسط در یک خانه انرژی زیادی را به خود اختصاص می دهد. اما چه می شد اگر می توانستید عینا از آب سرد برای درست کردن آب گرم استفاده کنید؟ این فقط چیزی است که هال اسلاتر محقق اهل سن دیگو مدعی است که با ایجاد یک سیستم گرم کن آب انجام داده است که وعده داده است تا کارایی گرم کردن آب را ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بهبود بدهد.

این سیستم بر اساس این است که آب تامین شده برای خانوارها در اقلیم های معتدل به طور متوسط حدود ۷۰ درجه فارنهایت یا ۲۱ درجه سانتی گراد است که محققان بیان می کنند که ۱۵ تا ۲۰ درجه فارنهایت (۸ تا ۱۱ درجه سانتی گراد) گرمتر از آنچه مورد نیاز است می باشد. با استفاده از یک پمپ گرم کننده آب کوچک، سیستم گرمای مازاد را از آب در ۲۰ گالن (۷۶ لیتر) مخزن آب سرد خارج می کند و به یک هیتر آب نوعا ۵۰ گالنی (۱۸۹ لیتری) انتقال می دهد.
  با بودجه ای که از گرانتی که از کمیسیون انرژی کالیفرنیا اختصاص یافته اسلتر با تیمی تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو (UCSD) به سرپرستی دکتر ژن کلیسل  از گروه مهندسی مکانیک و هوا و فضا بر روی آزمایش این سیستم کار کرده است. برای آزمایش کارکرد در دنیای واقعی و تعیین اثرات آب سرد در دماهای مختلف سه سیستم اولیه را در خانه هایی در اقلیم های ساحلی، کوهستانی و بیابانی نصب کردند. آنها همچنین هر سیستم را برای یک سال برای مقایسه کارکرد فصول مختلف استفاده کردند.

اسلتر می گوید که همه سیستم ها در طی ماههای تابستانی عملکرد بهتری داشتند زمانی که آب سرد به ۸۰ درجه فارنهایت (۲۶ درجه سانتی گراد) می رسد و گرمایی را فراهم می آورد که می توان از آن خارج کرد. در ماههای زمستانی در خانه آزمایشی در کوهستان دمای آب وارد شونده به ۵۵ درجه فارنهایت (۱۳ درجه سانتی گراد) کاهش یافت که دمای مخازن آب سرد است.
براساس گفته اسلتر، نتایج آزمایش بهبودی را در کارآیی آب گرم با ۵۰ درصد نشان دادند که منجر به این می شد که منبع هوا هیترهای آب پمپ را گرم کنند. باور بر این است که تصفیه اضافی کارایی می تواند تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت که برابر با بهترین هیترهای آب خورشیدی است البته بدون اینکه نیازی به این باشد تا پنل خورشیدی بر روی سقف قرار گیرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید