ارتفاع چند شهرایران از سطح دریا

در تصویر زیر ارتفاع چند شهر از دریا بیان شده که در محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده قرار میگیرد:

تصویر ارتفاع چند شهر از دریا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید