پمپهای کندانس الکتریکی

کاویتاسیون در واقع تبخیر سریع کندانس به محض وارد شدن به روی پره های پمپ می باشد جایی که فشار کمتر از فشار اتمسفریک است.

این پمپ ها غالبا دارای یک محفظه جمع آوری کندانس در ورودی هستند تا جریان یکنواحت ثابت و خنکی را فراهم نموده و امکان خنک سازی سیکل مکانیکی پمپ نیز فراهم شود.و اگر به صورت خشک کار کند در زمان کوتاهی دمای سیال بالا رفته و باعث خسارت احتمالی خواهد شد و در نتیجه امکان نشت کندانس به خارج از پمپ و یا حتی بداخل الکتروموتور وجود خواهد داشت.

در سالهای گذشته سازندگان پمپ های کندانس الکتریکی با استفاده از یک ارفیس نصب شده در خروجی پمپ دبی دقیق و فشار مورد نظر را تعیین می نمودند.در سالهای اخیر سازندگان پمپها نصب این قطعه را متوقف کرده و فقط در دفترچه راهنمای نصب پمپها به مشتری اطلاعات لازم جهت نصب ارفیس را می دهند که معمولا بندرت به دست تیم مجری طرح ها می رسد و در خروجی پمپها تنها یک شیر قطع و وصل و شیر یک طرفه نصب میشود.

شیرهای قطع و وصل نیز فقط در وضعیت باز و بسته کار می نمایند و نمی توانند وظیفه شیر مجدود کننده جریان(نظیر اورفیس)را انجام دهند.از آنجایی که شیرهای ایزوله در هنگام کار سیستم کاملا باز هستند.پمپ انقدر روی منحنی کار خود جا به جا می شود تا به شرایط کار سیستم در نقطه ای خاص ثابت شده و بر فشار سیستم غلبه نماید.بنابراین پمپ طبق شرایط طراحی خود کار نخواهد کرد و در نتیجه NPSH لازم جهت پمپ که حداکثر دمای جریان قابل پمپاژ بدون ایجاد شرایط کاویتاسیون را تعیین می نماید تغییر خواهد نمود و در عمل موجب صدمه مرتب در سیل مکانیکی خواهد شد و نیاز به تغییرات پیاپی خواهد داشت.

 میزان NPSH پمپ براحتی می تواند توسط فرمول زیز محاسبه شود.

 NPSH=۱۴۴(Pa-Pvp)/W+ hs-hr

Pa=فشار مطلق در مخزن ذخیره ورودی پمپ بر حسب psi(در مورد مخزن ذخیره دارای ونت،برابر فشار اتمسفریک می باشد)

Pvp=فشار مطلق کندانس در دماس سیال بر حسب psi

hf=افت فشار در مکش پمپ بر جسب فوت

W=چگالی آب بر حسب پوند بر فوت مکعب در دمای سیال

فشار مطلق در ورودی پمپ برابرست با:
فشار اتمسفریک داخل مخزن ذخیره بعلاوه فشار استاتیک ناشی از ارتفاع عمودی ستون آب بالای پمپ منهای افت فشار شیرها،لوله ها و اتصالات بین مخزن ذخیره و پمپ.

 اگر این فشار مطلق بیشتر از فشار مطلق بخار آب در دمای کندانس ورودی به پمپ باشد،بنابراین هد خالص مکش مثبت در ورودی پمپ وجود خواهد داشت با فراهم کردن این مقدار مثبت NPSHتوسط سازندگان پمپ از جوشیدن آب در ورودی پمپ جلوگیری خواهد شد و بنابراین کاویتاسیون رخ نمی دهد.اگر آب ورودی به پمپ در دمای بالاتر از حد پیش بینی شده وارد شود،فشار بخار آب افزایش یافته و بنابراین  هداستاتیک بیشتری در ورودی پمپ لازم خواهد بود تا از میزان کافی NPSH اطمینان حاصل گردد.

پمپ های الکتریکی کندانس نیاز به تنگ کردن مجرای جریان در خروجی دارند و حتما باید از فشار سنج بلافاصله در خروجی پمپ و سپس شیر استفاده می شود اگر کاویتاسیون بخاطر دمای سیال همچنان ادامه داشته باشدتنها راه ممکن خنک کردن سیال تا دمای قابل پمپاژ در محفظه مناسب می باشد این امر راه حلی ساده بنظر میرسد،ولی در واقع با کاهش دمای کندانس قابلیت انحلال اکسیژن بالا میرود  در نتیجه کندانس با درصد بالاتری از اکسیژن به دیگ خواهد رسید و در نتیجه میزان بیشتری از مواد شیمیایی باید به آب اضافه شود تا درصد اکسیژن را کاهش دهد.مواد شیمیایی لازم برای اینکار سدیم سولفات می باشد و برای جدا کردن ۱PPM اکسیژن حدود ۸PPM سدیم سولفات مورد نیاز است.بنابراین سرد کردن کندانس ممکن است راهی برای تسهیل پمپاژ باشد ولی ولی باعث ایجاد بیشتر مواد شیمیایی اتلاف انرژی افزایش خوردگی و کاهش عمر خطوط کندانس و ... خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید