انواع برج خنک کننده

برج خنک کننده وسیله ای است برای دفع حرارت زاید اب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق تبادل حرارتی با هوا است.

به عبارت ساده تر برج خنک کننده سیستمی است که از آن به جهت خنک سازی آبی در فرایندهای سردسازی سیستمهای تهویه مطبوع دستگاه های صنعتی استفاده می شود.

برج های خنک کننده در واحدهای صنعتی یکی از مهمترین بخشهای مورد نیاز صنعت می باشد که نقش بسیار کلیدی دارد.

برج خنک کننده با توجه به اقلیم جغرافیایی خاص مورد استفاده قرار میگیرد و آن ها را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود.

1-مرطوب-خشک

2-مرطوب

3-خشک

برج خنک کننده مرطوب:

یک سیستم توزیع و پخش اب گرم دارند که آب را به صورت یکنواخت روی یک شبکه کاری مشبک از تخته های افقی نزدیک بهم می باشد که این شبکه ها آکنه نامیده می شوند.در این مدل برج ها آب نقش اصلی را بازی میکند.و در واقع با ایجاد سطح تماس میان آب و هوا باعث می گردد که دمای آب گرم شده به هوا منتقل گردد و در نتیجه اب خنک شده نیز از بالای برج سپس از عبور از میان تاییین شده به حوضچه نصب شده در پایین برج خواهد ریخت.برج های خنک کننده مرطوب به دو دسته کشش طبیعی و کشش مکانیکی دسته بندی می شوند.

برج خنک کننده خشک:

در مکانهایی که آب کافی برای برج خنک کننده مرطوب  ( کولینگ تاور ) وجود ندارد ، می بایست از اتلاف بر اثر تبخیر حداکثر جلوگیری بعمل آورد ، از این نوع برج استفاده می شود .در برج های خنک کننده خشک ( کولینگ تاور ) ، آب در حال گردش از میان لوله های پره دار عبور کرده بطوریکه هوای سرد از روی آنها عبور می کند .بنابراین حرارت آب در حال گردش از طریق لوله ها خارج شده و جذب هوای سرد می گردد.در مکانهایی که آب کافی برای برج خنک کننده مرطوب  ( کولینگ تاور ) وجود ندارد ، می بایست از اتلاف بر اثر تبخیر حداکثر جلوگیری بعمل آورد ، از این نوع برج استفاده می شود .در برج های خنک کننده خشک ( کولینگ تاور ) ، آب در حال گردش از میان لوله های پره دار عبور کرده بطوریکه هوای سرد از روی آنها عبور می کند .بنابراین حرارت آب در حال گردش از طریق لوله ها خارج شده و جذب هوای سرد می گردد.

برج خنک کننده خشک-مرطوب:

همانطوری که از نام این نوع برج های خنک کننده استنباط می شود یک برج خنک کننده خشک- مرطوب )بوسیله ترکیبی از برجهای خنک کننده خشک و مرطوب عمل می کند . این سیستم دارای دو مسیر هوای موازی و دو مسیر آب سری می باشد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید