سرویس و نگهداری کوِئیلها

کويلهاي سرمايي و گرمايي از لوله ساده يا پره دار ساخته مي شوند و در دو مورد کويلها محتاج نگهداري بوده و بايد بدون منفذ و تميز باشد در صورتي که براي سرمايش مستقيم درون کويلهاي مبرد جريان داشته باشد بايد تمام اتصالات و لوله ها و خم ها از نظر نداشتن نشت در هر فصل مورد بازرسي قرار گيرد .

کويلهايي که در آنها آب جريان دارد لازم استبه طور منظم هر چند وقت مورد بازبيني قرار گيرد که نشتي نداشته باشد بايد از يخ زدن آب درون کويل در فصل سرد جلوگيري کرد عمل حفاظتي مثبتي که در مورد کويلهاي آب در معرض جريان هوا مي توان انجام داد تخليه کامل آب از داخل کويلها يا استفاده از محلول ضد يخ است وابستگي به پيش گرمايش براي افزايش دماي جريان هوا به بالاتر از نقطه انجماد اطمينان بخش نيست عوامل زيادي موجب دشواري تخليه آب درون کويلها مي شود کويلها با قطرهاي قطور بازدهي بالايي ندارند و لوله ها باقطرهاي کوچک نيز در صورتي که تراز باشند تخليه کامل نمي شوند کويلها را نمي توان طوري طراحي کرد که تمامي لوله هايشان به سمت نقطه معين شيب داشته باشند .

آب را با دميدن هواي کافي مي توان از داخل کويل خارج کرد Cfm در فشار  اتمسفر آب را به نحو رضايت بخشي از کويل به طول  فوت تخليه مي کند البته در صورتي که قطر دهانه اتصال دمنده هوا به همان اندازه لوله رساننده آب به کويلها بوده و دمش هوا حداقل نيم ساعت ادامه داشته باشد .

 

ضد يخ مناسب که طبق دستورالعمل کارخانه سازنده به آب اضافه مي شود را مي توان پس از تخليه کويل در ظرف مخصوصي با رعايت اصول ايمني براي کويل ديگر يا فصل سرد ديگر ذخيره کرد اين کار را مي توان تا وقتي که ضد يخ بيش از حد رقيق نشده باشد ادامه داد . معمولا براي اين مورد از اتيلن گلايکول به عنوان ضد يخ استفاده مي کنند .

 

روشهاي تميز کردن کويلها برحسب شرايط و نياز متفاوتند . سطح کويلهايي که در معرض جريان هوا قرار دارند اغلب بايد با استفاده از جاروي برقي از سمت ورودي کويلها تميز شوند برنامه تميز کاري آن ممکن استتوسط هر يک از ساکنين ساختمان تنظيم شود مثلا هفته اي چند مرتبه .

 

در بعضي موارد کويلهاي چند رديفه را نمي توان با برس زدن يا مکش يا دهش هوا تميز کرد و بايد از تميز کننده هاي شيميايي استفاده کرد .

 

در خيلي جاها سطوح کويلهايي که آب روي آنها بخار مي شود با لايه هايي از مواد شيميايي موجود درآب پوشيده مي شود کندن اين رسوبات بسيار دشوار است و فقط با بيرون کويل و استفاده از يک ماده شيميايي مناسب امکان پذير است .

 

جداره داخلي کويلهايي که در معرض مبرد قرار دارد نيازي به تميز کردن ندارد مگر در شرايط خاص.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید