روشهای تهویه در طبقات منفی ساختمان

روشهای تهویه:
1 روش طبیعی
2 روش مکانیکی(مصنوعی)

 روش طبیعی:
هنگامی که در یک محیط بسته حریق ایجاد میشود ،آن محیط از دود و گرمای حاصل از احتراق انباشته میشود،یک روش آسان برای تهویه جابجایی طبیعی هوا می باشد ،که از طریق باز کردن پنجره ها و روزنه های خروجی به نحو مطلوبی انجام می گیرد.
* تهویه طبیعی به عوامل زیر بستگی دارد؟
1 نحوه قرار گرفتن درب خروجی تهویه
2 عدم وجود هیچ گونه مانع بر سر محصولات حریق که بایستی بیرون رانده شوند
3 تعداد و اندازه درب تهویه
4 جهت وزش باد
5 درصد رطوبت هوا
6 تغییرات و تفاوت دمای بیرون و داخل
7 وزن مخصوص
8 ارتفاع
* روشهای تهویه طبیعی؟
۱ عمودی( از با بالاترین نقاط)
2 افقی (از کنار)
* تهویه مکانیکی
در این روش یک یا چند باد بزن قابل حمل یا ثابت انجام می گیرد،در این روش باد بزن به دو روش دمنده ویا مکنده عمل میکند،ودر محیط حریق فشار منفی و مثبت ایجاد میکند
* انواع تهویه مکانیکی؟
1 تهویه فشار منفی
2 تهویه فشار مثبت
* تهویه فشار منفی:
در این حالت بادبزن مانند یک مکنده هوا عمل میکند و دود و هوای آلوده توسط باد بزن مکیده میشود.
معایب این سیستم اثر نامطلوب آلودگی است که موجب آسیب دیدن بادبزن میشود ،و همچنین بادبزن هایی که در راهرو و راههای خروجی قرار میگیرند راه را مسدود میکنند،و باعث جلوگیری از ارتباط صوتی میشوند
* تهویه فشار مثبت:
در این حالت باد بزن مانند یک دمنده عمل میکند
* مزیت های تهویه فشار مثبت نسبت به تهویه فشار منفی؟
1 هنگام قرار گذاشتن بادبزن افراد در معرض هوای آلوده داخل نمی باشند
2 هوای آلوده از داخل بادبزن عبور نمی کند
3 نیازی به تجهیزات اضافی و کمکی ندارد
4 موجب زیاد شدن صدا و بر هم خوردن ارتباط نمی شود
5 این تهویه دارای 2 برابر کارایی نسبت به تهویه فشار منفی می باشد
* آرایش باد بزن ها ؟
در فضا های کوچک استفاده از یک باد بزن انتظارت لازم را بر آورده میکند ولی در فضاهای بزرگ استفاده از یک بادبزن جوابگو نمی باشد لذا لازم است که از دو یا چند باد بزن استفاده شود
* روشهای استفاده از چند باد بزن؟
1باد بزن های موازی(کنار هم)
2 باد بزن های سری( پشت سر هم)
3 باد بزن های سری موازی(مختلط)
 
* تهویه در طبقات منفی یک ساختمان؟
* در بناهای دارای طبقات منفی و زیر زمین های متعدد در زمان تهویه مشکلات زیادی به وجود می آید ،زیرا علاوه بر کاهش شدید اکسیژن،تاریکی ایجاد رعب و وحشت زیاد نیز میکند تخلیه دود در این مکان ها نیاز به ابتکار و تفکر دارد،زیرا راهرو های خروجی دود محدود می باشد .
چنانچه به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار گیرند ،این گونه بنا ها معمولا دارای سیستم تخلیه دود می باشند که میتوان از آن کمک گرفت .
در صورتی که فاقد تجهیزات ثابت تخلیه دود باشند بایستی راهرو های خروجی و ورودی بررسی شوند.
* در صورتی که دارای دو راه پله باشند میتوان از یک راه پله هوای فشرده وارد نمود و از یک راه پله دیگر دود را تخلیه کرد و این کار باید به نحوی انجام شود که دود و حرارت وارد طبقات فوقانی ساختمان نشود،میتوان با توجه به فضای آن از چند باد بزن استفاده کرد.

* در شرایطی که دارای یک راه پله و یا یک شیب راه باشد:
 میتوان از راه پله هوای تازه وارد کرده و از شیب راه دود و هوای آلوده را خارج کرد.

* زیر زمین با یک آسانسور و یک شیب راه و راه پله:
کابین آسانسور به قسمت بالایی حریق منتقل شده و از قسمت راه پله هوای تازه وارد کرده و از شیب راه هوای آلوده را خارج می کنیم.
* زیر زمین با یک راه پله برای ورود و خروج:
به وسیله کمک گرفتن از کانال از یک طرف هوای تازه وارد کرده و از طرف دیگر هوای آلوده را خارج میکنیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید