کلید های نشان دهنده ی اشکالات دستگاه کامفورت و اکسکلوسیو

كدهاي نشان دهنده اشكالات دستگاه كامفورت و اكسكلوسيو U
رفع عيب
شرح عیب


كدA2.C3
مبدل حرارتي را از نظر گرفتگي و كثيفي چك كنيد.
از محفظه احتراق دود نشت مي كند.
.

A3
سنسور دماي دود را به همراه اتصالات آن چك كنيد.
سنسور دماي دود كار نمي كند.

A4
مسير دود را چك كنيد.
دود از كلاهك دود خارج مي شود.
A6
سنسور دما در محفظه احتراق را به همراه اتصالات آن
چك كنيد.
سنسور دما در محفظه احتراق كار نمي كند.


A7
سنسور دماي آب گرم را از نظر سيم كشي بازديد نمائيد.
سنسور دماي آب گرم خراب است.


A8
اتصالات و سيم كشي كنترلر را بازرسي نمائيد.
قطع شده است. BUS ارتباط


A9
محل اتصالات آن را چك كرده و در صورت لزوم آن را
پياده و با استفاده از چسب هادي حرارت جديد آن را
نصب كنيد.
سنسور دماي آبگرم به روش صحيح نصب نشده است.


AC
مدول را چك كرده و سنسورهاي خارجي و كنترل از راه
دور و اتصالات آن را چك كنيد.
در تشخيص مدولها اشكال وجود دارد در ارتباط مدول مشكل
وجود دارد.


AD
سنسور مخزن و اتصالات آن را چك كنيد
سنسور مخزن كار نمي كند.


b1
كليه كدها را وصل و آزمايش كرده و در صورت لزوم
تعويض نمائيد.
كليد كد مشخص نيست.


cc
سنسور دماي خارج را به همراه اتصالات چك كنيد.
سنسور دماي خارجي وصل نيست.


Db3
در صورت امكان آن را درست وصل كنيد.
( مشخص نمي باشد (شكل 4 ST ارتباط 161 روي ترمينال8


Dd4
پمپ و لوله هاي خروجي آن و فشار سيستم را چك كنيد.
تغيير حرارتي بسيار شديد است.


Dd5
سنسور دماي خارجي و اتصالات و سيم كشيهاي آن را
چك كنيد.
سنسور دماي خارجي اشكال دارد.


E2
سنسور دما و سيمها و اتصالات آن را بازرسي كنيد.
سنسور دما در سيستم شوفاژ مشكل دارد.


E9
فشار سيتم را چك كنيد محدود كننده حرارت، عملكرد
و هواگيري مخزن انبساط را چك PCB پمپ و فيوز روي
كنيد.
محدود كننده حرارت شوفاژ فعال است.


EA
آيا شير گاز باز است؟ فشار گاز را و اتصال برق و
الكترودها، سيمها و الكترودها و سيمهاي رابط و روپوش
آن را بازرسي نمائيد.
شعله مشعل روشن نمي شود.


FO
ارتباط و سيم كشي ها و سيستم جرقه زني دستگاه را
چك كنيد و محل استقرار آنها را بازبيني نموده و در
را تعويض كنيد. PCB صورت لزوم
مشكل داخلي


F7
الكترودهاي يوني و كابلهاي رابط را چك كنيد. آيا سيستم
مرطوب نشده PCB دود مرتب است. بررسي كنيد كه
باشد.
عليرقم اينكه دستگاه خاموش است شعله ديده مي شود.


FA
روپوش سيمهاي الكترود و شير گاز را بازديد نمائيد.
بعد از قطع گاز، شعله باقي مي ماند.


Fd
دكمه راه اندازي مجدد را دوباره و كمتر از 30 ثانيه فشار
دهيد.
دكمه راه اندازي مجدد به طور اتفاقي براي مدتي بيش از
30 ثانيه فشار داده شده است.نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید