طبقه بندی عیوب در صنعت تبرید

چهار علتی که باعث کاهش ظرفیت برودتی و کاهش فشار مکش خواهند شد به شرح ذیل می باشد:

1- کمبود ظرفیت شیر انبساط
2-کمبود مبرد
3- انبساط مایع قبل از شیرانبساط در خط مایع
4-کمبود ظرفیت اوپراتور

ولی عامل پنجمی که باعث کاهش ظرفیت برودتی شده ولی فشار ساکشن را افزایش می دهد

 5-کمبود ظرفیت کمپرسور می باشد.


حال سه علت کاهش ظرفیت به همراه افزایش فشار دیس شارژ عبارتنداز:

1⃣.ازدیاد مبرد
2⃣ .وجود گازهای غیرقابل تقطیر
3⃣.کمبود ظرفیت کندانسور
اما یک سوال مهم، چرا کمپرسور برودتی تولید نمی کند؟ فشار ساکشن پایین است، چه چیزی باعث این عیب شده؟ ایا مقدار هوای عبوری از روی اوپراتور کم شده است؟ قطعا خیر، چرا که سوپرهیت بالاست،
آیا مبرد کم است؟ خیر، چون سابکولینگ خوب است،
ایا در خط مایع اختلاف دماست؟  خیر، پس فقط می توان از کمبود ظرفیت دستگاه انبساط باشد.
پس تا بدین مرحله مشخص شد احتمال زیاد مشکل از دستگاه انبساط می باشد اما در این بین گزینه های دیگری نیز وجود دارد که به شیر انبساط مرتبط خواهد بود،یکی از نکات مهم در نصب شیر انبساط توجه کافی به لوله متعادل کننده خارجی شیر انبساط می باشد که لوله متعادل کننده باید بعد از بالب قرار گیرد و به فاصله 10 الی 20 سانتی متری از بالب حرارتی نصب گردد در غیراینصورت اگر شیر نشت داخلی داشته باشد مایع مبرد از طریق لوله متعادل کننده به خط مکش راه یافته و به بالب حرارتی می رسد و در نتیجه باعث خنک شدن بالب شده و در نتیجه بسته شدن شیر منجر خواهد گشت.
 از دیگر احتمالات دستگاه انبساط می توان به اشکال مكانيكي در شیر یاد کرد، پس بیاد داشته باشید اگر فشار ساکشن پایین،سوپرهیت بالا و سابکولینگ پایین باشد و در خط مایع افت دما وجود نداشته باشد قطعا عیب از دستگاه انبساط می باشد در این مرحله که عیب تشخیص داده شد،حال بایستی مرحله به مرحله عیوبی که ممکن است یک شیر انبساط در اثر ضعف درکارکرد داشته باشد بررسی گردد.نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید