اجزاء الکتریکی کولر گازی

اجزاء الكتريكي كولرگازي عبارتند از : موتور الکتريکي ، رله ، اورلود ، ترموستات ، موتورفن ،
کليد چند حالته (مختص موتور فن ) ، لامپ خبر ، خازن راه انداز ، کليد اصلي کولر

١- موتور الکتريکي
موتور الکتريکي کولر از نوع موتور آسنکرون است که با دو سيم پيچ اصلي و کمکي که در
لحظه آغازين حرکت و به منظور دستيابي به بيشترين مقدار گشتاور هر دو سيم پيچ با
يکديگر در مدار قرار دارند و پس از راه اندازي کولر سيم پيچ کمي توسط رله از مدار خارج
مي شود و پس از راه اندازي کولر سيم پيچ کمي توسط رله از مدار خارج مي شود .
پس از استارت و با حرکت موتور گاز سرماساز از مسير برگشت مکيده شده و پس از آن
در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه مکانيکي کولر تزريق مي شود تا در جاي خود
توليد سرما نمايد .
٢- رله
رله از جمله عناصري است که وجود آن در مجموعه الکتريکي اکثر ماشين هاي سرماساز
از مسير برگشت مکيده شده و پس از آن در کمپرسور تحت فشار قرار گرفت به مجموعه
مکانيکي کولر تزريق مي شود تا در جاي خود توليد سرما نمايد .
٣- اورلود
اورلود علاوه بر جريان کششي موتور حرارت داخل کمپرسور را نيز تحت کنترل خود دارد
و به هر دليل هر يک از دو مورد مذکور از حد معيني تجاوز نمايد اورلود تحريک شده و مدار
الکتريکي کمپرسور را باز خواهد نمود .
مادامي که عيب در مجموعه کولر وجود داشته باشد راه اندازي آن به واسطه وجود اورلود
غير ممکن خواهد بود. بديهي است حساسيت بي مورد اورلود به عبور جريان و يا افزايش دما
ميتواند منجر به بروز عيوب جدي در دستگاه مي شود .
٤ - ترموستات
به کمک ترموستات توليد سرما در کولر کنترل مي شود. از آنجا که لوله بلوي ترموستات
مماس با اواپريتور قرار دارد ازدياد سرماي گاز داخل لوله بلو و در نتيجه گاز درون مجموعه،
4
لوله مويي فانوسک ترموستات را تحت تأثير قرار داده و موجب عملکرد (اتومات) کليد
ترموستات مي شود. بديهي است با افزايش دما و انبساط فانوسک بر اثر افزايش حجم گاز
کليد ترموستات مجددا به حالت بسته در آمده و سرماسازي کولر مجدًا آغاز خواهد شد.
٥- موتور فن
از آنجا که نياز به هواي خنک در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است موتور فن يا به
عبارتي موتوري که قرار است هواي جهت لازم جهت وزيدن به اواپراتور را تأمين کند نيز
چند سرعته است. يک سيم مشترک و بازي تعداد دورشان داراي سرسيم هاي خروجي از
موتور هستند.
٦-کليد چند حالته (فن)
توسط اين کليد به سرعت هاي مختلف فن فرمان داده مي شود . اين کليد تا حدودي
ياد آور کليد چند حالته پنکه سقفي است با اين تفاوت که در ساختمان اين کليد از سيم پيچ
با خروجي هايي متفاوت استفاده نشده است .
٧ - لامپ خبر
توسط اين لامپ حالت کار کمپرسور مشخص مي شود در اکثر کولر هاي گازي لامپ خبر
را با کمپرسور را در حالت موازي قرار مي دهند تا روشن شدن آن بيانگر توليد سرما در کولر
باشد و خاموشي آن نيز اتومات ترموستات را نشان مي دهد. جايگاه لامپ خبر در قسمت
تابلوي برق کولر گازي است .
نکات مهم در استفاده از کولر گازی
١- دو شاخه سيم رابط و پريز کولر را همواره متناسب با جريان مصرفي دستگاه انتخاب کنيد.
٢- بهتر است جهت حفاظت از دستگاه يک فيوز مستقل در نظرگرفته شود .
٣- سيني زير کولر را رنگ آميزي کنيد تا دوام آن افزايش يابد .
٤- محل نصب کولر را به گونه اي در نظر بگيريد تا از تابش مستقيم نور آفتاب يا باران مصون
باشد.
٥- همواره ترموستات را بر دماي مناسب و مورد نياز قرار دهيد تا از مصرف بي رويه برق و يا
استهلاک بي مورد کولر جلوگيري شود .
۶- با آغاز فصل گرما قبل از راه اندازي دستگاه شخصًا و يا توسط تعميرکار مجرب اجزاء
مکانيکي و الکتريکي کولر را مورد بازديد قرار دهيد تا پس از خاک گيري و بررسي، مسير
خروجي آب سيني دستگاه را در محل مورد نظر نصب و روشن نماييد .

۷- تا آنجا که ممکن است از کولر در ساعات اوليه شب استفاده نکنيد زيرا در اين ساعات
ولتاژ کمترين سطح ممکنه را داراست و اين مسئله کمپرسور را تحت فشار قرار داده و از
عمر و دوام آن کاسته خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید