عمل تقطیر در اواپراتور ها

اگر شما یک لیوان آب یخ را روی میز بگذارید طولی نمی کشد که سطح خارجی لیوان مرطوب می شود . خیسی سطح خارجی لیوان همان بخار آب هوای اطراف لیوان می باشد که در اثر تماس با سطح سرد لیوان، تقطیر شده و تبدیل به قطرات آب می شود. وقتی که هوا به وسیله ی واپراتور خنک می شود معمولا عمل تقطر رخ می دهد. اگر دمای سطح اواپراتور پایین تر از دمای انجماد آب باشد، آب تقطیر شده بر روی اواپراتور منجمد می شود.

در اواپراتور های صفحه ای در اثر کارکرد سیستم برودتی به تدریج به ضخامت یخ افزوده شده و قبل از اینکه ضخامت یخ به مقدار قابل توجهی برسد باید از آن جدا گردد.

در اواپراتور های فین دار  با جریان اجباری هوا که در دمای پایین تر از نقطه ی انجماد کار می کنند بایستی در هر روز چندین مرتبه عمل دیفراست یا همان ذوب برفک انجام گیرد.

اواپراتور هایی که در دمای بین 0تا10 درجه سلسیوس کار می کنند آب حاصل از تقطیر بخار از میان پره ها پایین ریخته و در سینی کف اواپراتور جمع شده و به بیرون منتقل می شود.

اواپراتور به ظرفیت3 تن تبرید برای سرد کردن فضای ساختمانی به مساحت165متر مربع به آسانی می تواند بیش از 7.5 لیتر در ساعت آب تقطیر کند.

فشار کاری اواپراتور:

دمای مبرد داخل اواپراتور ، مشخص کننده ی فشار داخلی آن می باشد چنان چه دمای اواپراتور پایین تر از1- تا3- درجه سلسیوس برسد سطح اواپراتور به اندازه ی کافی سرد می شود که آب تقطیر شده را منجمد کند.

پخش کننده ها در اواپراتور:

اگر کویل اواپراتور تنها یک لوله خم شده باشد تمام ماده ی مبرد ناچارا بایستی از همان مسیر عبور نماید در کویل های بزرگتر اجرای چنین کاری به خاطر افت فشار شدیدی که ایجاد می کندعملا ممکن نیست.

ایجاد دو مسیر موازی در کویل اواپراتور بستگی به مقدار مبرد جریانی دارد. در اواپراتور با کویل بزرگتر حتی ممکن است از 15تا20 مسیر جدا از هم تعبیه شود تا جوابپوی سیستم باشد.

در اواپراتور با مسیر های بیشتر برای پخش مساوی ماده ی مبرد جریانی از وسیله ای به نام تقسیم کننده استفاده می کنند.

در این سیستم ها مایه مبرد خروجی از مخزن دخیره وارد شیر انبساط شده و بصورت مخلوط مایع و بخار شیر انبساط را ترک کرده و قبل از ورود به کویل اواپراتور ، وارد پخش کننده می شود.

در داخل پخش کننده ی ماده ی مبرد بصورت مساوی برای تمام مسیر ها تقسیم شده و پس از جذب گرمای فضا نهایتا  در قسمت انتهای کویل به وسیله ی یک عدد جمع کننده یا کلکتور گاز مبرد جمع شده و به سمت کمپرسور هدایت می شود.

استفاده از پخش کننده در اواپراتور باعث می شود که افت فشار در تمام مسیر ها با هم مساوی شده و در نهایت افت فشار کلی در اواپراتور کاهش می یابد. در اواپراتور با اندازه ی بزرگتر می توان از دو عدد تقسیم کننده و دو عدد جمع کننده کار گذاشت که هرکدام مستقل از هم عمل می کنند.

 

جهت جریان هوا از روی کویل اواپراتور:

سمت ورودی و خروجی هوا از روی اواپراتور خیلی شبیه هم می باشد. بنابراین در موقع نصب آن باید توجه شود که برعکس قرار نگیرد زیرا موجب کاهش ظرفیت اواپراتور می شود برای نصب صحیح کویل اواپراتور همیشه به خاطر بسپارید که هوای سرد در خروج از کویل بایستی با مبرد سرد در تماس باشد.

 

 

برفک زدایی یا دیفراست: برای اواپراتور هایی که در دمای پایین کار می کنند تا بتوانند دمای فضای مورد نظر را در کمتر از 0درجه سلسیوس نگه دارند بخارات تقطیر شده در روی سطح کویل اواپراتور یخ خواهد بست. این حالت عموما برای فریزر های خانگی می باشد.  اگر اواپراتور از نوع صفحه ای باشد کارکرد اواپراتور بدون دیفراست  برای روزها حتی هفته ها میسر می باشد. اگر اواپراتور از نوع کویلی فین دار و با جریان اجباری هوا باشد ایجاد برفک و یخ روی کویل به سرعت باعث مشکلاتی می شود. عبور هوای فضای مورد نظر ازمیان فین هایی که سه میلیمتر یا کمتر از هم فاصله دارند محدود می شود. تشکیل یخ به هر ضخامت بر وری کویل و پره جریان هوا از روی اواپراتور را با مشکل مواجه می کند و با کاهش بار اواپراتور ، فشار مکش کمتر شده و مقدار ضخامت یخ روی کویل افزایش می یابد و مدت زمان زیادی نمی کشد  که سطح اواپراتور بصورت بلوک یخ در می آید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید