اواپراتورها

☸️ انبساط غير مستقيم.
در طريقة اول اواپراتور - اواپراتورها (Evaporators)
نتيجه و عملكرد يك دستگاه تبريد از اواپراتور گرفته مي‌شود يعني گاز مبرد كه از كمپرسور و كندانسور گذشته به صورت پودر مايع وارد اواپراتور مي‌شود و شروع به تبخير مي‌شود. در نتيجه گرماي محيط اطراف خود را جذب كرده و اطراف خود را سرد مي‌كند.

اواپراتورها، كلاً از نظر تبخير به دو دسته تقسيم مي‌كنند.
1-    اواپراتورهاي انبساط مستقيم.
2-   اواپراتورهاي مستقيماً در داخل محفظه و مواديست كه بايد سرد شوند مثل فريزرها و يخچال‌هاي خانگي و پكيج و كولرهاي گازي.
در طريقه دوم از يك سيال واسطه استفاده مي‌شود. بدين صورت كه در اثر تماس سيال با اواپراتور سيال خنك مي‌شود و اين سرما را با خود به محلي كه بايد سرد شود منتقل مي‌سازد. از اين نوع اواپراتور بيشتر در چيلر استفاده مي‌شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید