انتخاب کولر گازی متناسب با فضای موجود با عدد بی تی یو

انتخاب  کولر گازی متناسب با فضای موجود بسیار حائز اهمیت است . چرا که معمولا پس از نصب امکان تعویض کولر وجود ندارد و تعویض کولر قبل از نصب نیز با هزینه و مشکلاتی همراه است پس بهتر است با اطلاعاتی که در زیر نوشته شده کولر گازی مناسب فضای خود را انتخاب کنید .

 

میزان سرمادهی کولرگازی با معیار BTU مشخص می گردد، BTU بالاتر میزان سرمادهی بیشتر در واحد زمان است (بدین معنا نیست که دمای باد کولر خنک تر است بلکه میزان سرمایی که وارد محیط می شود بیشتر خواهد بود).
تعیین میزان سرمادهی متناسب با فضا
تعیین مقدار مشخص سرمادهی برای یک فضا شاید خیلی دقیق نباشد چرا که وضعیت فضای موجود ، تعداد دستگاههای گرمازایی که در فضا وجود دارد ، میزان قرار گیری در معرض آفتاب ، ارتفاع دیوار تا سقف و بسیاری از موارد دیگر در آن دخیل است اما بر اساس فضای متوسط در شرایط آب و هوایی نه خیلی گرم معیارهایی را ارایه می کنیم اما درصورتی که موقعیت شما درمناطق گرم، شرجی و یا میزان آفتاب گیری زیاد و پنجره های بزرگ است و یا اینکه کولر را برای آشپزخانه انتخاب می کنید بایستی کولر با توان بالاتر را انتخاب کنید.

 

دریک اتاق 9متری بهتر است از کولر های 4000 تا 6000 BTU استفاده کرد

در یک اتاق 9 تا 17 متری بهتر است از کولر های 6000 تا 7500 BTU استفاده کرد.

 در یک اتاق 17 تا 25 متری بهتر است از کولر های 7500 تا 9000 BTU استفاده کرد.

در یک اتاق 25 تا 37 متری بهتر است از کولر های 9000 تا BTU 10500 استفاده کرد.

 در چند اتاقه 37 تا 46 متری بهتر است از کولر های  12000 تا 13500 BTU استفاده کرد.

در چند اتاقه 46 تا 65 متری بهتر است از کولر های 13500 تا BTU15000 استفاده کرد.

در چند اتاقه 65 تا 75 متری بهتر است ازکولر های 15000 تا BTU16500 استفاده کرد.

در فضای بزرگ تا 84 متری بهتر است از کولر های 16500 تا 18000 BTU استفاده کرد.

در فضای بزرگ 84 تا 92 متری بهتر است از کولر های 18000 تا 19500 BTU استفاده کرد.

در فضای بزرگ 92 تا 102 متری بهتر است از کولر های 12000 تا 22500 BTU استفاده کرد.

در فضای بزرگ 111 تا 140متری بهتر است از کولر های 22500 تا 24000 BTU استفاده کرد.

در فضای بزرگ 140 متر تا 158 متری بهتر است از کولر های  24000 تا 25500 BTU استفاده کرد.

در فضای بزرگ 157 تا 177 متری بهتر از کولر های 25500 تا 27000  BTU استفاده کرد.

در فضای بزرگ 177 تا 205 متری بهتر است از کولر های 27000 تا 28500 BTU استفاده کرد.

در فضای بزرگ 205 متر به بالا بهتر است از کولر های 30000 به بالا استفاده کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید