ضریب عملکرد یا Coefficient of Performance

یا به اختصار COP، ضریب بازدهی و عملکرد دستگاه داکت اسپلیت می باشد و شاخصی است جهت تعیین ضریب بهینه میزان مصرف انرژی در قالب واحد BTU (برگرفته از British Thermal Unit) است.

 

به عنوان مثال ضریب عملکرد یک سیستم برودتی عبارت است از نسبت مقدار گرفته شده از فضای مورد نظر به کار مصرفی. بالاتر بودن این عدد نشان دهنده عملکرد و بازده بالاتر سیستم می باشد. این کمیت بدون بعد بوده و به صورت زیر قابل تعریف است:

COP = QC / W

که در آن کمیت های QC و W به ترتیب عبارتند از گرمای خارج شده از فضای مورد نظر و کار انجام شده روی سیستم (برق مصرفی) توسط کمپرسور دستگاه، هر دو برحسب واحد BTU/hr.

همچنین پارامتر قابل اندازه گیری دیگری که نشان دهنده راندمان دستگاه های تهویه مطبوع می باشد، EER یا نسبت بازده انرژی (Energy Efficiency Ratio) می باشد که تعریف مشابه تعریف COP دارد با این تفاوت که در آن واحد W، به جای BTU/hr، وات (Watt) می باشد. به عبارت دیگر واحد اندازه گیری EER، عبارت اr.

جدول زیر محاسبات انجام شده جهت تعیین COPو EER دستگاه های داکت اسپلیت میتسوبیشی الکتریک را نشان می دهد.

ردیف

مدل دستگاه داکت اسپلیت میتسوبیشی الکتریک

ظرفیت واقعی برودتی دستگاه

میزان کل برق مصرفی

COP

EER

1

PE-3E

27000 BTU/hr

2.39 KW

3.308

11.297

2

PE-4E

36000 BTU/hr

3.35 KW

3.147

10.746

3

PE-5E

45000 BTU/hr

4.12 KW

3.198

10.922

4

PE-6G

54000 BTU/hr

5.44 KW

2.907

9.926

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید