اواپراتور (تبخیر کننده)

اواپراتور (تبخیرکننده)

کلاف اواپراتور دو عمل مهم را انجام می دهد، خنک کردن هوا و گرفتن  رطوبت اضافی هوا، هنگامی که هوا از اطراف اواپراتور عبور می کند سرد شده و رطوبت اضافی موجود در هوا به نقطه شبنم خود رسیده و روی کلاف، تقطیر می شود ه همین علت در روز های شرجی که میزان رطوبت هوا بیش از اندازه می باشد میزان تقطیر زیاد می شود. قطره های حاصل از تقطیر آب از روی لوله های اواپراتور آرام آرام در کف قاب دستگاه و زیر کمپرسور و کندانسور جمع می شود و تبخیر می گردد که به خنک شدن کمپرسور و کندانسور کمک می کند.

خنک کردن هوا

فن اواپراتور، هوای داخل فضای مربوطه را از طریق یک صافی مکیده و از روی کلاف اواپراتور عبور می دهد و  پس از خنک شدن و تصفیه شدن هوا، از طریق کانال به سمت اتاق دوباره هدایت می شود.

دریچه ونت

دریچه کوچکی است که در کانال خروجی هوای خنک کولرگازی تعبیه می شود که باعث ورود هوای تازه و خروج گرد و غبار و همچنین خنک شدن کمپرسور می گردد.

نکته1: مقدار گرمایی که در اواپراتور جذب مبرد می شود به اضافه گرمایی که در اثر کار مکانیکی کمپرسور در مرحله تراکم به بخار مبرد منتقل می شود جمع و در واحد تقطیر توسط کندانسور به محیط پس داده می شود.

Hcond=Hevap + Hcomp

نکته2: در موقع کار کمپرسور دمای مبرد داخل اواپراتور باید حداقل 5 درجه سانتیگراد از دمای محیط اواپراتور کمتر باشد (TD).

بخار سوپرهیت (Super Heat)

بخار در دمای بالاتر از دمای اشباع در فشار مربوطه، بخار سوپرهیت گفته می شود و زمانی اتفاق می افتد که گرما به مایع تبخیر شده اضافه می شود و فقط موجب بالا رفتن درجه حرارت آن می شود. در دو مکان از سیکل تراکمی مبرد سوپرهیت می شود:

1) خروجی کمپرسور در فشار بالا

2) در خروجی اواپراتور و در طول لوله مکش مبرد با جذب حرارت (در فشار کم) سوپرهیت می شود.

حداکثر مقدار سوپرهیت تا 10 درجه سانتیگراد در سیکل مناسب می باشد زیرا در غیر این صورت با افزایش بیش از حد سوپرهیت راندمان سیکل پایین می آید به همین علت در بعضی از دستگاه های تهویه مطبوع، لوله مکش را عایق بندی می کنند.

علت سوپرهیت کردن مبرد در خط مکش این است که نمی خواهیم مبرد با دمای اشباع وارد کمپرسور گردد زیرا احتمال دارد چند قطره مبرد به صورت مایع وارد شود و موجب صدمه دیدن و شکستن سوپاپ های کمپرسور گردد چون مایعات غیرقابل تراکم هستند.

مایع ساب کول (مادون سرد sub cool)

اگر مایع حاصل از تقطیر، تا زیر دمای اشباع آن سرد شود، مایع را مادون سرد می گویند. بنا براین هر مایع در دمای پایین تر از دمای اشباع در فشار مربوطه را مایع مادون سرد می نامند. اگر مایع تقطیر شده که از کندانسور خارج می شود، تا قبل از ورود به عامل انبساط (لوله مویی یا شیر انبساط) خنک تر گردد می گوییم مایع ساب کول شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید