شارژاضافه مبرد

شارژاضافه مبرد در سیستم باعث افزایش سطح مایع اول در ریسیور و بعد در کندانسور میشود(البته مقدار اضافه شارژ وحجم ریسیور وکندانسور باید لحاظ شود )

با افزایش سطح مایع در کندانسور سطح تبادل کم شده و ظرفیت ان پایین میاید در ادامه گاز فوق داغ خروجی از کندانسور بعلت تبادل کم خوب خنک نمیشود پس دمای دیسشارژ بالا رفته و فشار کندانسورافزایش پیدا میکند با افزایش دمای کندانسینگ ظرفیت کمپرسور کاهش مییابد با کاهش ظرفیت ,کمپرسوربا دبی جرمی کمتری روبرو میشود از انجایی که ظرفیت کمپرسور بنا به تلفات حرارتی کاربری که یکی از گزینه های طراحی هست انتخاب شده واین ظرفیت پایین امده لذا دمای محیط کاربری کم کم بالا رفته باعث افزایش دمای اواپراتور و افزایش فشار مکش تا حدودی میشود.
از انجایی که یکی از گزینه های انتخاب اکسپن اختلاف فشار طرفین است و فشار بسیار بالای کندانسینگ را داریم سوزن باز شده ومایع اضافه به اواپراتور تزریق شده و باعث برگشت مایع به کمپرسور میشود .
دیگر عواقب افزایش دمای کندانسینگ, بالا رفتن امپر کمپرسور ودر نتیجه گرمتر شدن ان وباز افزایش بیشتر دمای گاز خروجی از کمپرسور خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید