ارور وخطاهای کولرهای دوتیکه دایکین ( یونیت داخلی و بیرونی)

   کد خطاهای کولرگازی دو تیکه دایکین یونیت داخلی:
00 = سیستم نرمال است    
U0=   کمبود گاز مبرد
U2= افت ولتاژ یا افزایش ولتاژ در مدار اصلی
U4= خطای ارتباط بین یونیت داخل و خارج
A1=اسیب دیدگی برد داخلی
A5= اسیب دیدگی کنترل فشار زیاد high pressure
A6= خطای موتور فن داخلی
C4=  سنسور پایپ یونیت داخلی
C9= سنسور محیطی یونیت داخلی
———————————————————–
⚛️    یونیت خارجی:
EA=  خطای کلید سرما و گرما
E5=اورلد استارت
E6= خطای استارت کمپرسور
E7= خطای موتور فن DC
E8= جریان زیاد در ورودی
F3=دمای زیاد لوله رفت کمپرسور
H6= خطای سنسور تشخیص موقعیت عملکرد
H8= خطای سنسور جریان DC
H9= خطای سنسور دمای ورودی به کندانسور
J3= خطای سنسوری دمای لوله رفت کمپرسور
J6= خطای سنسور لوله پایپ یونیت خارجی
L4=دمای زیاد در هیت سینک اینورتر
L5= جریان زیاد در خروجی
P4= خطای سنسور دمای هیت سینک مدار اینورتر
===================================

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید