برگشت روغن در سیستم های با اواپراتور فلادد

در اواپراتورهای فلادد روش کلی به این صورت است که مقداری از مبرد مخلوط با روغن را از اواپراتور خارج کرده و در یک مخزن یا مبدل حرارتی به آن حرارت می دهند. مبرد بخار شده و روغن باقی می مانده که به کمپرسور برمی گردد.

اگر مبرد آمونیاک باشد به دلیل اینکه اختلاط آمونیاک و روغن کم هست و اینکه روغن از آمونیاک سنگین تر است و زیر آمونیاک جمع می شود کار راحت تر می شود. در فریون ها روغن در لایه های بالایی سطح مبرد جمع می شود. برای تخلیه روغن، مقداری از مخلوط مبرد و روغن از سطوح بالایی مبرد در پوسته اواپراتور توسط یک لوله تخلیه شده و با حرارت دادن، مبرد بخار شده و مخلوط بخار مبرد و روغن به مکش کمپرسور بر می گردد. یک روش متداول که برخی سازندگان چیلر فلادد استفاده می کنند این است که یک اداکتور یا جت پمپ روی چیلر قرار می دهند که یک انشعاب از دیسشارژ کمپرسور وارد آن شده و یک انشعاب هم از پوسته اواپراتور، سطحی که مقدار روغن در مبرد زیاد است.  گاز داغ خروجی از اویل سپراتور کمپرسور، یه انشعاب از داخل اداکتور عبور می کند و در نتیجه در ورودی دوم اداکتور یک مکش ایجاد می شود که مخلوط مبرد و روغن را از اواپراتور مکش می کند. با عبور مخلوط مبرد و روعن از اداکتور، گرمای گاز دیسشارژ باعث تبخیر مبرد شده و بخار مبرد و روغن به مکش کمپرسور وارد می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید