كنترل كننده فشار ديگ

با توجه به اينكه در سيتم هاي اشباع دما وفشار با هم متناسب مي باشد وتغيير هركدام از آنها بر روي ديگري تاثير مي گذارد بنابراين براي كنترل دما ي ديگ ميتوان فشار آنها را كنترل كرد

اين كار توسط دوعدد كنترلر فشار صورت ميگيرد كه اولي با مشعل اينترلاك بوده ودرصورت رسيدن فشار به مقدار مورد نظر فرمان خاموش كردن مشعل را ميدهد(البته در مشعل هاي مدولايتينگ يا تدريجي خاموش كردن مشعل صورت نمي گيرد بلكه از شدت شعله واحتراق با افزايش فشار كاسته مي شود)معمولاً اين وسيله ها بصورتي هستند كه بر روي يك فشار تنظيم شده آنگاه با انتخاب اختلاف فشار، مي توان دامنه كاري كنترلر را تنظيم نمود مثلاً مي توان فشار را روي ۶bar تنظيم كرد واختلاف آنرا ۱,۵bar گرفت بدين صورت ديگ در ۶bar خاوموش ودر ۴.۵bar روشن مي شود كنترلر دوم جنبه ايمني دارد واگر فشار ديگ به ههر دليلي از مقدار تنظيمي بيشتر شد و كنترلر اولي عمل نكرد در اينصورت آن عمل كرده وفرمان خاموش شدن مشعل را صادر كرده وآژير به صدا در مي آيد وتا رفع عيب ديگ مجدداً بصورت اتوماتيك روشن نمي شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید