نحوه عملكرد دي اريتور چگونه است؟

اساس كار دي اريتور ها ، افزايش دماي آب تغذيه ديگ به ميزان 105الي 1100c در فشار 1 الي 1/5bar مي باشد.در اين دما خاصيت انحلال پذيري گازهای محلول در آب ، به ميزان قابل توجهي تقليل مي يابد.

افزايش دماي آب تغذيه در دي اريتور بواسطه بخار اشباع انجام مي پذيرد.فشار بخار تزريقي جهت گرم سازي مخلوط آب  سختي گيري شده وكندانس هاي بازگشتي تا دماي 1050C در حدود1/2bar توصيه مي شود.

در اين دما ، براساس قانون هنري دالتون با كاهش خاصيت انحلال پذيري آب گازهاي محلول با فشار جزئي بالاتر نسبت به بخار از مخلوط جدا شده وبه سمت فضاي خروجي از دي اريتور جريان مي يابند.

لازم به ذكر است شرط لازم در فراهم سازي بستري مناسب جهت انجام فرآيند مذكور (جداسازي گازهاي محلول) ، اسپري وپا شش هرچه بهتر آب تغذيه ديگ به داخل دي اريتور مي باشد.

بنابراين با پاشش متمركز وموثر آب تغذيه در مجاورت بخار اشباع ، مي توان در حدود90 درصد از گازهاي محلول در آب را جداسازي وتخليه نمود.

-انواع دي اريتور براساس ساختار ونحوه عملكرد

1-دي اريتورهاي افشانكي

2-دي اريتورهاي آبشاري(برجك دار)

تنها تفاوت بارز ميان اين دي اريتورها در نحوه ورود آب تغذيه دیگ بخار به مخزن اصلي  آنها مي باشد.در دي اريتورهاي افشانكي ، آب ورودي از بالاي مخزن توسط افشانكهاي تعبيه شده ، به فضاي داخل مخزن اسپري مي شود.

اما در دي اريتورهاي آبشاري جريان آب به آهستگي به داخل برجك آنها پاشيده شده وپس از عبور از روي سيني هاي سوراخ دار طبقاتي برجك ، بصورت آبشاري به فضاي داخلي مخزن جريان پيدا مي كند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید