آشنائی با عملکردکلی پکیج و استاندارد دودکشها

آشنائی با عملکرد کلی پکیج

پکیج دستگاهی است که علاوه بر تامین آب گرم جهت گرمایش محیط، آب گرم بهداشتی جهت مصارف روزمره
را نیزتامین می نماید.

مزایا:
1_ عدم نیاز به احداث موتور خانه ي مرکزي
2_ راندمان بالاتر نسبت به موتور خانه مرکزي
3_کاهش هزینه شارژ و تعمیرات سنگین موتورخانه
4_دسترسی آسان و تعمیرات راحت
5_امنیت بالا به دلیل کنترلهاي لحظه اي با دقت بالا
6_ابعاد کوچک و عدم اشغال فضاي زیاد
7_قابلیت تنظیم دما
8_صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژي
انواع پکیج
1 _تک مبدله
1_ پکیج دیواري
2 _ دو مبدله
2_پکیج زمینی
3_پکیج زمینی ایستاده
(CONDENSING BOILER ) 4_پکیج چگالی

پکیج دیواري
این نوع پکیج به علت سایز کوچک و ظاهر زیبا و قابلیت نصب در آشپزخانه مورد توجه مصرف کنندگان میباشد.
این دستگاه به علت نداشتن مخزن آب گرم نمیتواند همزمان آب سیستم گرمایشی و بهداشتی را گرم نماید و
طراحی آنها به گونه اي است که اولویت با سیستم آب بهداشتی(مصرفی)میباشد.
پکیج زمینی
این نوع پکیج اصولا در ساختمانهاي متراژ بالا نصب میگردد.این مدل بعلت دارا بودن یک مخزن آب گرم در
صورت قطع برق براي مدت کوتاهی آب گرم وجود دارد.
پکیج زمینی ایستاده
این نوع پکیج بهترین گزینه براي ساختمانهاي بزرگ، ویلا و دو طبقه میباشد. این نوع دستگاه داراي توان
حرارتی بالا بوده و با دو خروجی جداگانه براي سیستم گرمایشی میتواند گرماي دو قسمت گرمایشی رادیاتوري
و گرمایشی از کف را تامین مینماید.
پکیج چگالشی
در این نوع پکیج از حرارت موجود در محصولات احتراق، جهت پیش گرم نمودن آب سرد ورودي استفاده
میشود و به همین دلیل داراي راندمان حرارتی بالایی میباشد.
تقسیم بندي پکیج از لحاظ تخلیه محصولات احتراق
_فن دار
_بدون فن

دودکش: مجرایی است با مقطع دایره جهت هدایت گازهاي محفظه احتراق دستگاه گاز سوز به بیرون از
ساختمان و بر دو نوع است :
(8 cm 1)دودکش تک جداره(استیل با سایز
2) دودکش دو جداره

پکیج بدون فن


در پکیج هاي بدون فن، محصولات احتراق بصورت طبیعی و بواسطه اختلاف دانسیته وطول دودکش خارج می
گردد.
استاندارد هاي دودکش(دستگاههاي گازسوز بدون فن)
1. حداقل ارتفاع دودکش : 3متر - حداکثر ارتفاع دودکش : 23 متر
2. قطر دهانه دودکش باخروجی دستگاه متناسب باشد.
3. ارتفاع دودکش از کف بام حداقل 100 سانتی متر باشد.
4. ارتفاع دودکش از موانع اطراف حداقل 60 سانتی متر باشد.
5. فاصله جانبی دودکش از موانع اطراف و همچنین دریچه تامین هوا و کولرآبی حداقل 3متر باشد (در صورتیکه
امکان طولانی کردن دودکش تا عبور از موانع وجود نداشته باشد و یا نتوان دودکش را جابجا کرد باید از دستگاه
فن دار استقاده شود)
1 متر بشود ، براي جلوگیري از کندانس شدن (تبدیل / 6. اگر بنا بر دلایلی ارتفاع دودکش روي بام بیش از 5
بخاربه مایع) آب موجود در محصولات احتراق که باعث مسدود شدن دودکش و تخریب مصالح ساختمانی می
شود ، دودکش را بوسیله پشم شیشه عایق می کنیم.
است. می دانیم که بر اثرسرعت H 7. دودکش باید حتما مجهز به کلاهک باشد که بهترین نوع آن کلاهک
خواهد شد. H گرفتن هوا فشار آن کاهش می یابد. با استفاده از کلاهک
8. عبور دودکش از شیشه و سقف هاي قایل اشتعال باید با واسطه قاب هاي فلزي انجام شود . به این علت که
شیشه تکیه گاه مناسبی براي دودکش نیست.
9. هیچگاه بلافاصله بروي کلاهک تعدیل دستگاه ، زانو قرار نمی دهیم بلکه حداقل باندازه ي 2برابر قطر دهانه
2) طول عمودي قرار داده و سپس در صورت لزوم زانو نصب می کنیم. d) خروجی دستگاه
10 . استفاده از دودکش هاي مشترك ممنوع است.

. اتصال مشترك هود ودودکش اکیدا ممنوع است.
12 . استفاده از لوله هاي انعطاف پذیر (فلکسیبل) بعنوان دودکش ممنوع است.
13 . فاصله دهانه هر دودکش از دودکش هاي مجاور حداقل 50 سانتی مترباشد.
14 . استفاده از طول افقی در مسیر دودکش ممنوع است.
15 . عبور دودکش از فضاي داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی باشد.
16 . کلیه محلهاي اتصال دودکش ها باید از پایین به بالا داخل یکدیگر فرو رفته و کاملا دودبند باشند.
17 . در سرتاسر مسیر بدنه دودکش نباید سوراخ باشد.


خصوصیات لوله دودکش :
1. صاف و صیقلی
2. قابل درزبندي
3. انتقال حرارت کمی داشته باشد
4. غیر قابل اشتعال باشد. 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید