شرایط استفاده از پکیج دیواری فن دار

پکیج دیواری فن دار طوری طراحی شده است که نیازی به دودکش ساختمان ندارد و هوای مورد نیاز احتراق دستگاه از محیط آزاد ( بیرون از محل نصب دستگاه ) به داخل دستگاه مکیده می شود.

به همین دلیل پکیج دیواری فن دار مجهز به یک دودکش مخصوص دوجداره می باشد که قطر جداره داخلی آن ۶ سانتیمتر می باشد و دود دستگاه از طریق این لوله به محیط بیرون تخلیه می گردد و قطر جداره خارجی آن ۱۰ سانتیمتر می باشد. لوله ۶ سانتیمتری تخلیه دود درون این لوله قرار گرفته که هوای تازه مورد نیاز احتراق از طریق این لوله وارد محفظه احتراق دستگاه می شود.

۱- هرگز نباید جداره بیرونی دودکش پکیج دیواری فن دار را جدا نمود و از هوای محیط اطراف محل نصب دستگاه استفاده نمود.
۲- لوله دودکش پکیج دیواری فن دار باید حتما به محیط بیرون از محل نصب دستگاه ارتباط داشته باشد تا دود ایجاد شده در دستگاه به محیط بیرون از منزل تخلیه گردد کانال مرجع بازرسان گاز و اتشنشانی و همچنین هوای مورد نیاز احتراق از محیط بیرونی تامین گردد.
۳- اگر در مواردی فاصله بین پکیج دیواری و پنجره یا دیوار خارجی بیشتر از اندازه طول لوله دودکش دوجداره ارائه شده همراه پکیج باشد، یا نیاز به زانو باشد، باید حتما از لوله رابط و زانوی مخصوص دوجداره پکیج دیواری فن دار استفاده نمود.
۴- حداکثر طول لوله دودکش پکیج دیواری فن دار ۴ متر افقی می باشد، که به ازاء استفاده از هر زانو، ۱ متر از  ۴ متر طول لوله دودکش کم می‌شود.
۵- بخاطر اینکه قدرت مکش و دهش فن برای ۴ متر لوله دودکش طراحی شده است، در مواردی که طول لوله دودکش کم باشد بدلیل قدرت زیاد فن، هوای ورودی به محفظه احتراق پکیج دیواری بیش از حد لازم می‌شود و باعث می‌شود که دستگاه براحتی و سریع روشن نشود و برای رفع این مشکل معمولا ۲ حلقه فلزی همراه با پکیج ارائه می گردد که سایز یکی ۷۵ میلیمتر و دیگری ۸۰ میلیمتر می‌باشد که برای کم کردن دبی هوای ورودی به محفظه احتراق می توان از آنها استفاده نمود.
اگر طول لوله دودکش کمتر از ۱ متر باشد، باید از حلقه سایز ۸۰ میلیمتر استفاده شود و اگر بین ۱ تا ۱.۵ متر باشد، باید از حلقه سایز ۷۵ میلیمتر استفاده نمود و زمانی که طول دودکش بیشتر از ۱.۵ متر باشد، نیازی به استفاده از حلقه های کم کننده دبی نمی باشد کانال مرجع بازرسان گاز وآتشنشانی
۶- در محل هایی که دودکش مناسب وجود نداشته و یا دودکش موجود در ساختمان از کشش مناسبی برخوردار نباشد، باید حتما از پکیج دیواری فن دار استفاده شود.
۷- دودکش مخصوص دو جداره پکیج دیواری فن دار وظیفه تخلیه دود دستگاه و تامین هوای تازه مورد نیاز احتراق دستگاه از محیط بیرون را بر عهده دارد و باید وارد محیط آزاد شود و هرگز نباید به داخل دودکش ساختمان متصل شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید