مسیر آب گرم مصرف و گرمایش تو پکیچ تک مبدل و دو مبدل

پکیج سیستمی است که در آن دو نوع آب وجود دارد.
۱:آبی که در مدار گرمایشی را رادیاتورها در حال چرخش است و میتوان حجم این آب را با شیر پرکن کم و زیاد کرد.
۲:آبی که از سیستم لوله کشی منزل وارد پکیج شده و پس از گرم شدن از از پکیج خارج شده و دیگر به پکیج بر نمیگردد.

حال ما با این آب نوع اول(آب در حال گردش) هم رادیاتورها و هم آب نوع دوم(آب بدون گردش و یکطرفه) را گرم میکنیم.
برای گرم کردن آب نوع دوم با آب نوع اول روشهای مختلفی وجود دارد که باعث تولید پکیجهایی با عملکرد متفاوت شده است.
اگر آب نوع دوم که همان آبگرم بهداشتی است را بوسیله یک مبدل صفحه ای که از طرف دیگر آن آب نوع اول یا همان آب مدار گرمایشی میگذرد گرم کنیم میشود پکیج دو مبدل که البته برای تغییر مسیر آب نوع اول از رادیاتورها به مبدل صفحه ای یک شیر لازم است که در زمان دلخواه آب گرمایشی را به رادیاتورها یا مبدل صفحه ای یا همان ثانویه برگرداند که این قطعات سیستم شیر سه راهی پکیج را تشکیل میدهند.
و اگر آب نوع دوم را از اطراف آب نوع اول رد کنیم باز گرمای مسیر گرمایشی به ابگرم بهداشتی منتقل میشود
که این کار را در مبدل اصلی انجام داده و ابتدا چرخش مدار رادیاتور ها را با خاموش کردن پمپ ساکن کرده و سپس گرمای شعله به آب گرمایشی در مبدل اصلی  منتقل شده و از آب گرمایشی که در میان آن لوله های مدار مصرفی است آب مصرفی گرم میشود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید