مزايا و کاربري هاي سامانه هاي گرمايش تابشي

صنايع، انبارها، تعميرگاه هاي خودرو، مرغداري ها، گلخانه ها و فضاهاي ورزشي نمونه هايي از کاربري سامانه هاي گرمايش تابشي بوده که در ارتباط با هريک مي توان مزاياي زير
را برشمرد:گرماتاب

  سالن هاي صنعتي               انبارها            تعميرگاه هاي خودرو              مرغداري ها                گلخانه ها                   فضاهاي ورزشي

سالن هاي صنعتي
حذف موتورخانه مرکزي
سادگي راهبري و نگهداري سامانه گرمايش تابشي
حفظ سلامت محيط
مستقل بودن هر سامانه
کاهش مشکلات جنبي
کاهش اثرات زيست محيطی
 
 
 
انبارها
 
گرمايش منطقه اي (براي کارکنان و نه کالاها)
جلوگيري از زنگ زدگي فلزات به سبب کاهش رطوبت نسبي هوا
 
-تعمیرگاه ها
عدم اشغال فضاي مفيد کف
حل مشکل رطوبت و يخ زدگي کف تعميرگاه به علت گرمايش از بالا به پايين
عدم پراکنش آلودگي و گرد و غبار در محيط
افزايش راندمان کارکنان به سبب عدم تجمع آنان در اطراف دستگاه گرم کننده به علت گرمايش يکدست سامانه گرمايش تابشي
 
مرغداري ها
 
بهبود ضريب تبديل غذايي در اثر ايجاد آسايش حرارتي در محيط
حذف مشکل تهويه به ويژه در فصل سرما به سبب واسطه قرار نگرفتن هوا
کاهش احتمال ابتلاي جوجه هاي گوشتي در اثر بيماري آسيت
امکان کنترل درجه حرارت (امکان تامين دماي 32 درجه سانتي گراد در روزهاي اول جوجه ريزي)
عدم چرخش غير ضروري هوا و تقليل انتقال آلودگي
مصرف کمتر سوخت (صرفه جويي به ميزان 60 درصد به نسبت ساير سامانه هاي گرمايشي)
توزيع يکنواخت گرما و جلوگيري از ازدحام طيور
کنترل رطوبت هوا و خشکي کف سالن
امکان شستشو و ضدعفوني کردن دستگاه ها
 
گلخانه ها
 
ايجاد گرماي مناسب براي رشد گياهان با الهام از تابش نور طبيعي خورشيد
نزديک کردن شرايط گلخانه به محيط طبيعي به سبب بيشتر بودن دماي خاک نسبت به هوا (حدود 4 تا 5 درجه سانتي گراد)
افزايش دماي برگ گياهان و کاهش بروز بيماري هاي قارچي و آلودگي ناشي از رشد انواع باکتري ها
افزايش تقطير برگ ها و جلوگيري از زنگ زدگي روي برگ ها
جلوگيري از پراکنش حشرات و باکتري هاي بيماري زا در محيط به سبب عدم نياز به چرخش هوا
جلوگيري از ايجاد ابر حرارتي در زير سقف
مصرف کمتر سوخت (صرفه جويي به ميزان 60 درصد به نسبت ساير سامانه هاي گرمايشي)
امکان منطقه بندي گرمايي
 
فضاهاي ورزشي
 
عدم نياز به روشن نگه داشتن دستگاه در ساعات و روزهاي تعطيل و صرفه جويي 50 درصدي در مصرف سوخت (دماي سالن ورزشي تنها بعد از چند دقيقه روشن نمودن
دستگاه گرمايش تابشي به حد مطلوب مي رسد)
کاهش تعداد دفعات تهويه هوا به سبب پايين تر بودن دماي هوا در سامانه گرمايش تابشي در مقايسه با سامانه هاي هواي گرم و کاهش 80 درصدي تلفات گرمايي
افزايش سلامت محيط به سبب عدم چرخش ذرات معلق در اثر جابجايي هوا
ايجاد منطقه بندي دمايي بدون نياز به تيغه بندي براي گروه هاي ورزشکار و تماشاگر
حذف رطوبت در کف سالن و جلوگيري از زنگ زدگي تجهيزات ورزشي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید