اطلاعات بیشتر در مورد کلید کنترل حداقل فشار آب

وضعیت کنتاکت های پرشر سوییچ در موقعی که آبی در سیستم نیست و یا فشار آب کمتر از  0.45 بار می باشد، به حالت قطع می باشد که اصطلاحا به آن NO یا Normal Open گفته می شود.

مادامی که فشار به بیشتر از 0.45 بار می رسد، کنتاکت ها وصل می گردد و مدار برقرار می گردد. به طور کلی هر گاه قطعه ای در حالت معمولی، کنتاکت های آن قطع باشد و در موقع فشار و اعمال نیرو وصل گردد، اصطلاحا به آن NO یا Normal Open گفته می شود و هرگاه قطعه الکترونیکی در حالت معمولی کنتاکت های آن وصل باشد و در موقع اعمال نیرو و فشار قطع گردد، اصطلاحا به آن NC یا Normal Close گفته می شود. در پشت پرشر سوییچ، یک پیچ وجود دارد که ما می توانیم حساسیت فشار را کمتر و یا بیشتر کنیم.

چگونه می توانیم سالم یا خرابی پرشر سوییچ را بررسی کنیم؟

برای آزمایش سالم و یا خرابی کلید کنترل حداقل فشار در پکیج کافی است که در حالتی که پکیج روشن است، سیم مربوطه را از آن جدا نماییم ،در نتیجه سیستم باید خاموش گردد.

در حالتی که پکیج به علت خرابی پرشر سوییچ روشن نمی شود، یکی از شیر های آب گرم بهداشتی را باز نموده، سیم های پرشر سوییچ را از آن خارج کرده و اتصال کوتاه می نماییم، در صورتی که مشعل روشن شد، متوجه می شویم که پرشر سوییچ خراب است و نسبت به تعویض آن اقدام می نماییم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید