نقش درجه حرارت بحرانی بیرون در صرفه جویی انرژی

از آنجايي كه نصب دستگاه هاي تهويه مطبوع و حرارت مركزي مستلزم سرمايه گذاري سنگين بوده و همچنين هزينه هاي تعمير و نگهداري نيز به آن اضافه ميگردد، انتخاب بهينه اين سيستمها بسيار مهم است.
نکته مهم آنکه محاسبه ظرفیت این دستگاه ها تابعي از شرايط محيط داخل و شرايط محيط بيرون ميباشد كه شرايط محيط بيرون با توجه به اطلاعات ثبت شده اداره هواشناسي هر منطقه بر اساس دستورالعمل و با عمليات آماري قابل دستيابي ميباشد. مطابق استاندارد ashrae يك دسته بندي كلي شامل پارامترهاي 1%، 2.5%، 5% و 99%، 97.5% ،95% از دماهاي خشك و مرطوب و همچنين رطوبت نسبي انجام میگیرد.

 

همچنین مطابق این استاندارد نیز مي توان میزان سمت و سرعت باد نيز طبق محاسبات ويژه اي تعيين نمود. نقاط تعيين شده داراي اين ويژگي هستند كه با قابليت اعتماد مناسبي ميتوان بار حرارتي و برودتي ساختمان را باتوجه به نوع و موقعيت جغرافيايي آن محاسبه نمود. بدين معني كه تجهيزات گزينش شده بر اساس بار بدست آمده در شرايط فوق بيش از 99%يا 97.5% يا 95% كل ساعات شبانه روز از يك فصل بحراني، تابستان يا زمستان به بار حرارتي يا برودتي واقعي پاسخ ميدهد. لذا ميتوان با توجه به ميزان حساسيتي كه در ساختمان مورد نظر در مقابل تغييرات شرايط جوي حاكم است يكي از پارامترهاي فوق را بعنوان مبناي طراحي برگزيد تا تجهيزات مناسب گزينش گردد.

بدین ترتیب میزان زيادي در هزينه ها صرفه جويي شده و از گزينش تجهيزاتي كه در اغلب ساعات شبانه روزي تحت باري خيلي كمتر از بار نامي خود كار ميكنند(تجهيزاتي با ضرايب اطمينان كاذب) پرهيز ميگردد.از ديرباز تا كنون تهيه محيط مناسب براي زندگي در فصول مختلف سال يك مسئله حياتي بشمار ميرفته است. انسان همواره براي گرم كردن خود در ماه هاي سرد سال و بويژه در مناطق سردسير با مشكلات عديده اي روبرو بوده است.

اين مشكل يعني عدم وجود شرايط محيطي مناسب در ماه هاي گرم سال بويژه در مناطق گرمسير بروز ميكند كه آن عبارت از ايجاد روشي مناسب براي كاهش درجه حرارت به منظور نگه داشتن بدن در محيط خنك ميباشد .نكته اي كه از مطالب فوق نتيجه ميشود آن است كه چه در شرايط سرد و چه گرم بايستی ميزان انتقال حرارت معيني بسته به نوع فعاليت انسان بين اندامهاي فرد و محيط پيرامونش بايد انجام شود تا انسان احساس راحتي كند.

يكي از پارامترهاي اصلي موثر بر اين انتقال حرارت اختلاف دماي بين بدن انسان و محیط مي باشد كه در واقع كار عمده سيستمهاي تهويه مطبوع اين است كه شرايطي را در داخل ساختمان ايجاد نمايد تا مقدار انتقال حرارت مناسب صورت پذيرد و هدف اصلي كه همانا راحتي انسان است تحقق پذيرد.با توجه به اينكه امروزه به منظور رشد و توسعه هرچه بيشتر صنايع مختلف تاسيس مراكز بزرگ صنعتي ، تجاري، مسكوني و خدمتي با ساختمانهاي مدرن مجهز امري انكار ناپذير مينمايد، نصب تاسيسات تهويه مطبوع به منظور تامين آسايش افرادي كه در اين مكانها به كار و فعاليت مشغول اند ضروري به نظر مي رسد.

امروزه با توجه به توجه جهاني به مصرف بهينه سوخت و بازيافت انرژي استفاده از وسايل خنك كننده و گرم كننده بيش از نياز ساختمانها و ملحوظ كردن ضرايب طراحي كاذب همچنين كاربري اين تجهيزات تحت بار كمتر از بار نامي آنها معقولانه به نظر نميرسد. انتخاب بهينه شرايط محيط بيرون بجاي انتخاب شرايط بسيار بحراني ( كه ممكن است هيچگاه در آن منطقه جغرافيايي بوجود نيايد) ميتواند نقش عمده اي در كاهش مصرف انرژي، هزينه هاي مربوط به تجهيزات تهويه مطبوع داشته باشد.

متاسفانه در حال حاضر در ايران بدليل اينکه در زمينه محاسبه شرايط استاندارد محيط جهت براورد بار بحراني تحقيقي انجام نشده است، روش هاي موجود براي انتخاب شرايط محيط بيرون و نهايتا محاسبه بار حرارتي و برودتي منجر به حدس و گمان و بعضا اعمال سليقه شخصي ميگردد که البته اين موضوع براي افرادي که اين محاسبات را انجام ميدهند خالي از منفعت شخصي نيست.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید