مقایسه فنی و ایمنی سیستم های گرمایشی

نظارت صوری مهندسان ناظر و مقاومت  سازمان نظام مهندسی در به‌کارگیری بازرسان مجرب باعث رواج انتخاب غیراصولی سیستم‌هاي گرمایشی توسط سازنده‌ها شده است.نبود ارگان‌هاي نظارتی قوی، غیرتشریفاتی و اجرایی که کلیه فرآیندهای ساخت‌وساز واحدهای مسکونی را کنترل و بازرسی کنند، شاید یکی از مهم‌ترین ضعف‌هايي است که آمار بالای حوادث ساختمانی به خصوص حوادثی که مربوط به نصب و اجرای غیراصولی و نامناسب سیستم‌هاي گرمایشی مي‌شوند به آن مربوط مي‌شود. این در حالی است که براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وجود ارگان‌هاي نظارتی تحت عنوان شرکت‌هاي کنترل و بازرسی ساختمان پیش‌بینی شده که صفر تا 100 فرآیند ساخت و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی را کنترل، بازرسی و تایید کنند.

 

اما، به گفته رییس هیات‌مدیره شرکت‌هاي کنترل و بازرسی ساختمان، توجه به کمی‌سازی به جای کیفی‌سازی واحدهای مسکونی ظرف سال‌هاي اخیر، باعث شده این شرکت‌ها به‌رغم تاکید صریح قانون نظام مهندسی بر ضرورت وجود آنها و برخورداری از توان کافی به منظور نظارت و کنترل ساخت‌وسازها به حاشیه رانده شوند و عملا زمینه فعالیت آنها فراموش شود. علی‌اصغر کاردوست، در این زمینه با انتقاد از همکاری ضعیف برخی نهادهای ذی‌ربط به خصوص سازمان نظام مهندسی که هم اکنون به صورت مستقیم وارد چرخه نظارت بر مسائل پیرامونی ساخت‌وسازها مانند گودبرداری و... شده است، عدم فعالیت شرکت‌هاي کنترل و بازرسی ساختمان در ساخت‌وسازها را عاملی مي‌داند که مهم‌ترین اثر مخرب آن اتلاف منابع ملی است. این در حالی است که به گفته وی نظارت بر سیستم‌هاي گرمایشی ساختمان جزو فعالیت‌هايي است که باید از جانب متخصصان بازرسی و کنترل ساختمان صورت گیرد تا از حجم حوادث مربوط به کاربرد نادرست و غیراصولی این سیستم‌ها کاسته شود.مشروح گفت‌وگو با وی را در ادامه بخوانید:

 

   آقای کاردوست، با توجه به اینکه براساس قانون، نظارت بر نحوه اجرا و نصب سیستم‌هاي گرمایشی، انتخاب درست و تایید صحت آنها جزو فعالیت‌هايي است که شرکت‌هاي کنترل و بازرسی ساختمان باید آن را انجام دهند، چرا هم‌اکنون این شرکت‌ها در راستای بازرسی و نظارت بر ساخت‌وسازها فعالیت نمي‌کنند؟

 

براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شرکت‌هاي کنترل و بازرسی ساختمان وظیفه نظارتی دارند و سازمان نظام مهندسی نظارت بر فرآیند ساخت‌وساز و کنترل و بازرسی آنها را به موجب قانون باید به این شرکت‌ها واگذار کند. اما در سال‌هاي اخیر که کمی‌سازی در اولویت دولت قرار گرفت و کیفی سازی مورد بی‌توجهی، این شرکت‌ها به حاشیه رانده شدند و نه تنها نظارت بر سیستم‌هاي گرمایشی که جزو وظایف آنها بود، بلکه بازرسی و کنترل سایر عملیات ساخت و تجهیز ساختمان‌ها نیز که باید از سوی این شرکت‌ها انجام مي‌شد، به دست فراموشی سپرده شد.

 

به این ترتیب هم اکنون نمي‌توان انتظار داشت که با خلأ ناشی از نبود این شرکت‌ها بتوان سیستم‌هاي گرمایشی را کنترل، بازرسی و تایید کرد که آیا این سیستم‌ها در مکان درست و با رعایت ضوابط و اصول استاندارد انتخاب و نصب شده‌اند یا خیر؟

 

با توجه به اینکه ظرف سال‌هاي اخیر به خصوص سودجویی سازندگان باعث رواج بی‌رویه استفاده از پکیج‌هاي ساختمانی در واحدهای مسکونی شده است؟ شما به‌عنوان رییس هیات‌مدیره شرکت‌هاي کنترل و بازرسی ساختمان کدام سیستم گرمایشی را برای ساختمان‌ها توصیه مي‌کنید؟ 

 

پکیج هم یکی از سیستم‌هايي است که برای گرمایش ساختمان‌ها مورد استفاده قرار مي‌گیرد. اما مهم‌ترین عاملی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا این پکیج‌ها درست استفاده مي‌شوند یا خیر؟

 

در سال‌هاي اخیر به دلیل سودجویی برخی سازنده‌ها و همچنین تمایل مردم به مدیریت تکی سیستم‌هاي گرمایشی، استفاده از این سیستم‌ها رواج پیدا کرده است، اما در برخی موارد دیده مي‌شود که این سیستم‌ها بدون ملاحظه و بدون در نظر گرفتن ضوابط استاندارد و اینکه آیا این سیستم‌ها برای ساختمانی که در آن نصب مي‌شوند مناسب هستند یا خیر، مورد استفاده قرار مي‌گیرد.

 

در اینکه در مجتمع‌هاي مسکونی معمولی استفاده از پکیج ایرادی ندارد و با رعایت تمام ضوابط و استانداردها مي‌توان از این سیستم گرمایشی استفاده کرد شکی نیست، اما مشکل اینجا است که به دلیل نبود نظارت، کنترل و بازرسی موثر تهدیداتی در نتیجه اجرای نادرست این سیستم‌ها، متوجه اعضای خانواده مي‌شود.

 

البته باید توجه كرد که با استفاده از موتورخانه مرکزی و سایر سیستم‌هاي گرمایشی هم مي‌توان مدیریت مصرف اعمال کرد و صرفه‌جویی‌هاي مورد نظر را به عمل آورد. همه اینها بستگی به رعایت استانداردها، انتخاب درست سیستم‌ها متناسب با واحد مسکونی مورد نظر و همچنین نصب درست دارد.

 

شما کدام سیستم گرمایشی را به خریداران واحدهای مسکونی و سازندگان 

 

توصیه مي‌کنید؟

 

نمی‌توان نسخه واحدی برای کل ساختمان‌هاي مسکونی ارائه کرد. سیستم‌هاي گرمایشی با توجه به فاکتورهایی همچون اقلیم، هزینه‌هاي ساخت، متراژ ساخت و تعداد واحدها و طبقات باید تشخیص داده شده و تعیین شوند.

 

این در حالی است که هر چند تاکید بر انتخاب سیستم‌هاي استاندارد است، اما هم‌اکنون برای ساختمان‌هاي با تعداد واحد زیاد، بلندمرتبه و زیربنای بالا، پکیج سیستم مناسبی نیست و سیستم‌هاي مرکزی گزینه مناسب تری به حساب مي‌آيند.

 

ولی الان هیچ نظارتی برای رعایت این ضوابط نیست و دیده مي‌شود برخی سیستم‌هاي گرمایشی به غلط و به صورت غیراستاندارد در ساختمان‌هاي مسکونی مورد استفاده قرار مي‌گیرند، نظیر همین پکیج‌ها که در حال حاضر سازندگان در اغلب واحدهایی که مي‌سازند آن را به عنوان سیستم گرمایشی به کار مي‌برند، علت چیست؟

 

ببينيد تمام اینها به ضعف نظارت و بازرسی مربوط مي‌شود. این در حالی است که اگر در کنار فعالیت‌هاي نظارتی، با در نظر گرفتن تبعات کاربرد نامناسب سیستم‌هاي گرمایشی ضوابط تنبیهی و تشویقی در نظر گرفته شود مشکلات موجود در این زمینه به حداقل مي‌رسد. اما واقعیت آن است که هم‌اکنون هزینه نظافت در یک واحد مسکونی در حال ساخت از هزینه نظارت بیشتر است. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد.

 

راهکار شما چیست؟

 

اول اینکه انتخاب و اجرای سیستم‌هاي گرمایشی حتما باید با تشخیص و تعیین مهندس تاسیسات انجام شود و دوم اينكه باید هزینه‌هاي نظارتی واقعی شود و امر نظارت و بازرسی هم به صورت مستمر انجام گیرد. هم اکنون افرادی نظارت بر ساختمان‌ها را بر عهده دارند که شغل اصلی آنها چیز دیگری است و در بسیاری موارد تنها اسم آنها به عنوان ناظر درج مي‌شود و عملا فعالیتی در زمینه نظارت و بازرسی ساختمان هم از سوی آنها صورت نمي‌گیرد.

 

 این در حالی است که با واقعی تر شدن هزینه‌هاي نظارت از یک سو و به کارگیری شرکت‌هاي کنترل و بازرسی ساختمان مي‌توان بسیاری از موانع و مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کرد.

 

واقعی‌تر شدن هزینه‌ها به چه معنا است و چگونه مي‌توان هزینه‌هاي خدمات مهندسی را واقعی کرد؟

 

واقعی‌تر شدن هزینه‌هاي خدمات مهندسی به این معنا است که باید درصدی از هزینه ساخت به مهندسان ناظر اختصاص یابد؛ در حالی که هم اکنون چنین فرمولی وجود ندارد. 

 

بهترین رقمی که در این زمینه مي‌توان پیشنهاد کرد اختصاص 5 درصد از هزینه اجرای ساختمان است که در ساختمان‌هاي با کیفیت، متراژ و ویژگی‌هاي مختلف عددی متفاوتخواهد بود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید