آیا پکیج در تراس دودکش لازم دارد؟

بر حسب نوع پکیج گازسوز در این خصوص میتوان اظهار نظر کرد

الف - اگرپکیج گازسوز از نوع گروهB1 باشد در این صورت اين گروه نياز به تجهیزات تخليه محصولات احتراق دارند . طبق بند 17-8-4-1 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان  :


• هر مصرف كننده درون سوز مانند بخاري ، آب گرمكن بايد داراي دودكش مناسب و لوله رابط مستقل باشد.

بنابراین در این حالت بایستی دودکش پکیج طبق مقررات بصورت توکار برای ساختمان نوساز اجرا شود.

ب-  اگر یکیج گازسوز از نوع گروه C باشد در این صورت این گروه نياز به تجهيزات تخليه محصولات احتراق داشته و هواي لازم براي احتراق از فضاي بيرون تامين مي شود. محفظه احتراق آنها بسته است و با کمک دودکش دوجداره این کار انجام خواهد شد.  برای این منظور بایستی ضمن لحاظ نمودن ابلاغیه های دفتر مقررات ملی ساختمان برای نصب پکیچ های گازسوز گروه C ( اصطلاحا فن دار) اقدام لازم صورت پذيرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید